vliegtuigen.jpg

Wanneer Nederland in 1795 als Bataafse republiek is toegetreden op het Europese continent tot de Franse zijde, realiseert men zich in Groot-Brittannië onmiddellijk dat het maritieme gevaar over de Noordzee nog groter is geworden. Er worden meteen plannen gesmeed om de Bataafse marine een gevoelige klap toe te delen in 1796, door de rede van Texel te overvallen. Het komt echter tot niets, en pas in 1799 samen met de Russen wagen de Britten zich aan een invasie in Noord-Holland.

Lees alles hier over de geplande overval op Texel in 1796 in het artikel van dhr. Callister, gepubliceerd als letter (kort artikel)op Academia: Britain’s not-so-grand strategy: the projected expedition against the Texel, 1796.

 

Op zaterdag 9 april 2022 organiseert de vereniging Mars et Historia een symposium over het thema camouflage in het Nationaal Militair Museum te Soesterberg.

Sprekers van binnen en buiten de vereniging zijn aangetrokken voor een dagvullend programma, welke binnenkort verder bekend gemaakt zal worden. Onderwerpen zullen in de breedste zin over het onderwerp camouflage besproken worden.

Leden en introducés zijn allen van harte welkom op deze dag.

Kosten voor deelname bedragen € 35,00 per persoon en aanmelding kan tot 1 maart a.s.

Op deze dag wordt u allen ontvangen met koffie, een lunchbuffet en afsluitend een borrel met gelegenheid om met elkaar na te praten.

Voor meer informatie over het aanmelden kunt u terecht op onze pagina Activiteiten.

 

 

Waar komen die opschriften zoals 'Grebbberg 1940' en vele anderen vandaan, die te vinden zijn op de regimentsvaandels van Nederlandse eenheden? Wat is hun eervolle betekenis?

Over dit speciale onderwerp van de herkomst sinds 1896 schreven Jasper Molenaar, Herman Roozenbeek en Richard van Gils in 2018 in het tijdschrift Militaire Spectator een interessant artikel, getiteld 'Eene hooge onderscheiding' De herkomst van vaandel- en standaardopschriften in Nederland.

(Foto collectie Ministerie van Defensie)

Het rekruteren door de West-Indische Compagnie (WIC) begin 17e eeuw was zeker geen sinecure terwijl er een oorlog woedde in haar Braziliaanse kolonie. Hoe kwam men dus ondertussen aan voldoende militair personeel voor die kleine kolonie aan de Amerikaanse oostkust? Wat waren de achtergronden van deze soldaten en hoe kunnen we hen verder leren kennen? Lees hier een artikel met veel achtergrond informatie en statistieken.

Over dit onderwerp schreef de historicus Jaap Jacobs een interessant artikel in 2009 in het 8e jaarboek Atalantic Cultural Studies, getiteld Soldiers of the Company: the Military Personnel of the West India Company in Nieu Nederlandt.

 

In 1812 viel Napoleon met zijn enorme Grande Armée van honderdduizenden soldaten Rusland binnen. Onder hen waren ook duizenden Nederlanders, waarvan een gedeelte uit de stad Alkmaar.

In 2018 publiceerde dhr. Olthof zijn nu online beschikbare studie welke een enorme hoeveelheid aan genealogisch materiaal biedt, alsmede militaire inschrijvingen, etc., getiteld Militairen in het leger van Napoleon: Alkmaarders die voor Napoleon vochten.