vaandels.jpg

Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie

  

De Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie Mars et Historia is door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling. 

De status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) heeft bepaalde fiscale voordelen. Zo kunnen giften van leden en donateurs aan de vereniging worden opgevoerd bij hun aangifte voor de inkomstenbelasting. Ook bestaat de mogelijkheid om, onder bepaalde voorwaarden, een periodieke schenking te doen, die dan voor 100% aftrekbaar is. Een nalatenschap aan een ANBI is geheel vrijgesteld van successierecht.

Naam van de Vereniging

De vereniging draagt de naam Nederlandse Vereniging ter Beoefening van de Militaire Historie en is opgericht op 20 augustus 1966 en erkend bij Koninklijk Besluit van 14 juni 1968 (No. 50). De statuten van de vereniging zijn herzien op 21 maart 1979. De vereniging gebruikt daarnaast de naam Mars et Historia, wat ook de titel is van het kwartaalblad.

Het postadres van de vereniging is Nijverdalseweg 97, 7461 TC Rijssen;

Het e-mail adres is: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ;

Het adres van de website is: www.marsethistoria.nl;

Penningmeester en ledenadministratie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

Kamer van Koophandel

De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40408666.  Het door de Kamer van Koophandel toegekende RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 816105510.

Doelstelling

De vereniging stelt zich statutair ten doel:

a. bestudering van de krijgsgeschiedenis en aanverwante hulpwetenschappen, meer in het bijzonder van Nederland en de (voormalige) overzeese rijksdelen;

b. verspreiding van de uit studie dienaangaande verkregen kennis, ook buiten de eigen kring;

c. opwekking van belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging;

d. steunverlening aan musea, korpsverzamelingen, instellingen en commissie op één of meer der interessegebieden van de vereniging;

e. desgevraagd indiening van voorstellen aangaande uniformering, tradities en ceremonieel bij de bevoegde instanties.

Hoofdlijnen beleidsplan

De vereniging tracht een verdere uitwerking te geven aan deze algemene doelstelling door:

a. studie- discussie- en ruilbijeenkomsten te houden;

b. excursies naar musea, korpsverzamelingen of andere instellingen, welke voor de leden van belang kunnen zijn, te organiseren;

c. belangrijke zaken op het interessegebied van de vereniging ter kennis van de leden te brengen;

d. het bijeenbrengen van documentatiemateriaal ten dienste van de vereniging;

e. het verlenen van morele, materiële en zo mogelijk financiële steun aan musea, korpsverzamelingen en soortgelijke instellingen;

f. het bieden van hulp bij het opzetten en in stand houden van particuliere verzamelingen en het geven van adviezen bij het inrichten van tentoonstellingen;

g. samenwerking met buitenlandse verenigingen met gelijkgerichte doelstellingen;

h. ander wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun activiteiten. Ook de webmaster en de redactie van het blad Mars & Historia en auteurs van artikelen ontvangen voor hun werkzaamheden geen financiële vergoeding.

Verslag actuele activiteiten

Publicatie van het kwartaalblad Mars & Historia;

Jaarvergadering in 2019 te Buren met een bezoek aan de historische collectie van de Mareschaussee. Jaarvergadering in 2018 in Haaksbergen met bezoek aan historische collecties op de kazerne, van de Grenadiers en Jagers en het Regiment van Heutz. In 2017 werd eenzelfde jaarvergadering gecombineerd te Soesterberg, met bezoeken aan de historische collecties van de krijgsmacht op het Museumpark Logistieke Dienst;

Het organiseren van bijzondere activiteiten, waaronder in 2019 een wandeling door het centrum van Rotterdam om via straten en gebouwen, etc., kennis te nemen van de strijd in de Meidagen van 1940. Verder voorheen een stadswandeling door Rotterdam in 2018 rondom het thema spionage gedurende de Eerste Wereldoorlog in het neutrale Nederland. De mede-organisatie van een symposium over krijgsgevangenen door de vereniging in 2017 in samenwerking met Museum Vlaardingen en het Holland Historisch Tijdschrift in Museum Vlaardingen;

Het beschikbaar stellen van de inhoud van het kwartaalblad in 2018 middels een online systematische trefwoorden catalogus, zodat geïnteresseerde partijen deze inhoud via de webwinkel van de verengingswebsite kunnen aanvragen. Thans bestaat deze catalogus uit de jaren 1966-2017, en zal vervolgens in 2020 verder bijgewerkt worden

Een website met recente informatie op een breed terrein van militaire historie (in Nederland) voor allereerst de leden van de vereniging en ook derden, en verder het aanbieden middels de website van o.a.  activiteiten van de vereniging met ondersteuning van online aangeboden relevante informatie op Facebook, Twitter en LinkedIn van publicaties, en het aanbieden van informatie en verenigingspublicaties via een webwinkel, e.d.;

Contacten met en ondersteuning van activiteiten van andere verenigingen op historisch- en militair terrein, door deze o.a. te delen via het kwartaalblad en de website van de vereniging.

Financiële verantwoording

De contributieopbrengst van de leden is de basis voor een dekkende exploitatie, onder meer van het kwartaalblad Mars et Historia. Excursies en andere activiteiten worden gefinancierd met bijdragen van deelnemers.

 

 

 

 

Bedankt voor het invullen van het formulier. Uw gegevens worden verwerkt. Indien van toepassing zal contact met u worden opgenomen.

Via onze webwinkel kunt u bij ons bestellen:

  1. Jubileumboeken
  2. Kwartaalbladen (losse verkoop)

Gebruik het onderstaande online bestelformulier en geef daar in duidelijk uw bestelling(en) aan.

1. Jubileumboeken

  • Camouflage: jubileumboek ter gelegenheid van het vijfenvijftigjarige bestaan van Mars et Historia; red. L. Brama. Uitgeverij Mars et Historia, 2022, 151 blz., ISBN 9789083070636 (hardcover)

Prijs € 25,- (incl. verzendkosten)

 

Met 10 artikelen over maskering en misleiding in de campagne van 1815, een politieke spotprent van Louis Ramaekers, dazzle painting, ontwikkeling van de camouflage in het Nederlandse leger 1914-1939, bijzondere camouflage patronen op de Fokker C.XI-W, de varianten van de Nederlandse staalhelm 1916-1940, het camoufleren van civiele gebouwen in Nederlands-Indië 1940-1942, bunkers in Nederland en hun camouflage voor 1940, moderne en hedendaagse interpretaties en vooruitzichten op cyber-camouflage, en een artikel over de huidige camouflage op het slagveld. 

  • Traditie en vernieuwing: jubileumboek ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van 'Mars et Historia'; redactie door L. Brama en E. Coumans; met 12 bijdragen (o.a. Christ Klep). Uitgeverij Mars et Historia, 2016, 196 blz., ISBN 9789090300559 (hardcover). 

Prijs € 30,- (incl. verzendkosten).

Voor meer informatie over de inhoud, klikt u hier.

  • Militair vervoer verbeeld: transport bij de krijgsmacht 1900-2006; redactie door A. van der Peet. Uitgeverij Boom, 2006, 161 blz., ISBN 9789085063351 (softcover).

Prijs € 14,25 (incl. verzendkosten).

Fotoboek ter gelegenheid van het 40-jarige bestaan van Mars et Historia, met een inleiding en hoofdstukken over transport bij de Landmacht, Marine, Luchtmacht en Marechaussee.

 

2. Verkoop losse kwartaalbladen

De nummers van de jaargangen 2019, 2020 alsmede de lopende jaargang 2021 zijn los te bestellen1. De prijs per nummer bedraagt € 10,- (excl. verzendkosten). De verzendkosten bedragen bij 1 nummer € 2,92 en bij 2 t/m 4 nummers € 3,65. (Leden van Mars et Historia kunnen hier helaas geen korting op verkrijgen.) 

1 Verzending van losse gedrukte nummers is mogelijk zolang de voorraad strekt. Bestellingen van specifieke artikelen uit deze jaargangen is niet mogelijk.

 

Betalingen

Het verschuldigde bedrag voor uw bestelling kunt u overmaken t.n.v. Mars et Historia op rekening nummer: NL 44 RABO 0147 8895 37. (Voor betalingen uit het buitenland is de BIC code: RABONL 2U). Vermeld in het commentaar bij uw betaling uw naam en woonplaats! Zodra uw overmaking van de verschuldigde kosten is ontvangen, wordt uw bestelling zo snel mogelijk behandeld en verzonden.

Bestellen


qlform generator by ql.de

Op zaterdag 30 april organiseert de vereniging een gezamenlijke activiteit naar het Kazemattenmuseum Kornwerderzandop initiatief van de leden Verbeek en Muilwijk.

De stelling van Kornwerderzand was de plaats waar in mei 1940 succesvol de Duitse opmars door het noorden van Nederland een halt toe werd geroepen. Het bezoek is niet louter interessant voor degenen die in de meidagen van 1940 geïnteresseerd zijn, maar juist ook voor hen met belangstelling voor verdedigingslinies en bunkers, het Vrijwillige Landstormkorps Luchtdoelartillerie en het maritieme aspect. Al deze facetten komen terug in het programma.

Aanmelden

Stuur een e-mail om deel te nemen aan de penningmeester Wim Adriaansen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met daarin uw (voor)naam, telefoonnummer en adres. 

Geen lid? Dan bent u ook welkom om u aan te melden!

Onkosten

De kosten voor deelname aan deze activiteit bedragen per persoon € 15,- (voor dit bedrag verkrijgt u entree, een lunch en rondleiders); vooraf te betalen op het rekeningnummer van Mars et Historia: NL 44 RABO 0147 8895 37 o.v.v. 'Kornwerderzand'.

N.B. De koffie, thee of frisdrank is alleen inbegrepen in de prijs tijdens de lunch; bij ontvangst en afscheid is de aanschaf op eigen kosten. In het museum kan zowel contant als de pinautomaat afgerekend worden.

Programma

10.00 - 10.15 uur: Ontvangst + koffie.

10.15 - 11.00 uur: Inleiding door museum rondleider in de ontvangstzaal. Presentatie over de bouw van de stelling, de meidagen in 1940 en de verdere (na)oorlogse geschiedenis (incl. beeldmateriaal).  

11.00 - 12.30 uur: Bezoek aan de kazematten IV en VI.

12.30 - 13.00 uur: Lunch (met keuze uit koffie, thee of frisdrank).

13.00 - 13.45 uur: Lezing door de auteur Jacob Topper over de Wonsstelling in Friesland en de maritieme bijdrage van het IJsselmeer flottielje in mei 1940 (incl. beeldmateriaal).

13.45 - 14.30 uur: Afscheidsdrankje + mogelijkheid bezoeken van museumwinkel.

Locatie

Het museum bevindt zich op de Afsluitdijk; adres Afsluitdijk 5 te Kornwerderzand. Met de auto neemt u afslag 14A Kornwerderzand, om vervolgens te kunnen parkeren op de aangegeven plaatsen. Het museum is vervolgens middels de trappen over de brug te bereiken.

Museumwinkel

Naast diverse publicaties zijn er in de winkel ook een aantal boeken verkrijgbaar, welke specifiek over Kornwerderzand gaan en de strijd in 1940.  Van Jacob Topper zijn aanwezig De Wonsstelling (€ 19,50), De memoires van Simon Tette Hofstra (€ 18,95) en Het IJsselmeerflottielje (€ 16,95). Van dhr. H. Sprakel Blitzkrieg, halte Kornwerderzand: de slag om de Afsluitdijk verteld door ooggetuigen (€ 17,50). Van dhr. H.R. Visser Kazematten in het Interbellum (€ 17,50) en van John Verbeek De kazematten van Kornwerderzand (€ 29,50).

Extra

Onder de belangstellenden om deel te nemen zullen ook leden zijn met specifieke kennis over de luchtdoelartillerie! Tevens is John Verbeek aanwezig die in 2013 een studie het licht deed zien over de kazematten van de stelling.

Foto boekpresentatie John Verbeek; website Kazemattenmuseum Kornwerderzand. 

 

It's easy to get started creating your website. Knowing some of the basics will help.

What is a Content Management System?

A content management system is software that allows you to create and manage webpages easily by separating the creation of your content from the mechanics required to present it on the web.

In this site, the content is stored in a database. The look and feel are created by a template. Joomla! brings together the template and your content to create web pages.

Logging in

To login to your site use the user name and password that were created as part of the installation process. Once logged-in you will be able to create and edit articles and modify some settings.

Creating an article

Once you are logged-in, a new menu will be visible. To create a new article, click on the "Submit Article" link on that menu.

The new article interface gives you a lot of options, but all you need to do is add a title and put something in the content area. To make it easy to find, set the state to published.

You can edit an existing article by clicking on the edit icon (this only displays to users who have the right to edit).

Template, site settings, and modules

The look and feel of your site is controlled by a template. You can change the site name, background colour, highlights colour and more by editing the template settings. Click the "Template Settings" in the user menu.

The boxes around the main content of the site are called modules. You can modify modules on the current page by moving your cursor to the module and clicking the edit link. Always be sure to save and close any module you edit.

You can change some site settings such as the site name and description by clicking on the "Site Settings" link.

More advanced options for templates, site settings, modules, and more are available in the site administrator.

Site and Administrator

Your site actually has two separate sites. The site (also called the front end) is what visitors to your site will see. The administrator (also called the back end) is only used by people managing your site. You can access the administrator by clicking the "Site Administrator" link on the "User Menu" menu (visible once you login) or by adding /administrator to the end of your domain name. The same user name and password are used for both sites.

Learn more

There is much more to learn about how to use Joomla! to create the web site you envision. You can learn much more at the Joomla! documentation site and on the Joomla! forums.