tank.jpg

Als lid van de vereniging ontvang je...

  1. ... vier maal per jaar het tijdschrift Mars et Historia
  2. ... toegang tot een online forum, exclusief voor leden
  3. ... gratis toegang tot het archief van vijftig jaargangen van het tijdschrift
  4. ... gelegenheid tot het bijwonen en/of organiseren van bijeenkomsten, lezingen en activiteiten in verenigingsverband
  5. ... de kans om onderling kennis uit te wisselen over allerlei militair-historische zaken
  6. ... de mogelijkheid bijdragen te leveren aan de rubrieken Recensies en Recent Onderzoek

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 39,50 voor leden in Nederland en € 44,50 voor leden in het buitenland.

Studenten kunnen lid worden voor slechts € 19,75 per jaar; vul in onderstaand online aanmeldformulier daarvoor ook de velden 'collegekaartnummer' en 'studierichting' in.

Rekening nummer Mars et Historia: NL 44 RABO 0147 8895 37. (Voor betalingen uit het buitenland is de BIC code: RABONL 2U)

Bij het afgeven van een machtiging tot het automatisch innen van de contributie wordt € 2,50 korting verstrekt. 

Verenigingen en andere rechtspersonen kunnen ook lid worden van Mars et Historia.

Aanmelden als nieuw lid

U kunt zich aanmelden als nieuw lid middels het onderstaande online aanmeldformulierNa aanmelding als nieuw lid ontvangt u de laatste aflevering van het kwartaalblad Mars et Historia. 

Aanmelden

Studenten
Contributie

qlform generator by ql.de