artillerie.jpg

Edwin Groot

Op 28 oktober 2015 vond in de Groninger Archieven een lezingenavond plaats over de Slag bij Noordhorn die plaats vond op 30 september 1581. Deze slag werd op 29 en 30 augustus 2015 nagespeeld, waarover wij al eerder hebben bericht.

Erwin Muilwijk

In de zomer van 2015 is er een speciaal project gestart om voorafgaande aan de heropening van de gerestaureerde hoeve Hougoumont, op het slagveld van Waterloo, alhier te beginnen met archeologische opgravingen. Deze werkzaamheden zijn beter bekend onder de internationale term van battlefield archeology, en zijn vooralsnog niet afgerond. Het project rondom de hoeve Hougoumont zelf staat bekend onder de naam Waterloo Uncovered en is grotendeels een Belgisch-Brits initiatief, in samenwerking met verschillende andere partijen waaronder archeologie studenten van de Universiteit van Utrecht.

Martijn Wink

Tijdens archiefonderzoek naar een heel ander onderwerp stuitte dhr. Wink, lid van onze vereniging, plotseling op een aantal geheel onbekende originele afbeeldingen van laat 18e eeuwse cavalerie troepen van de Verenigde Oostindische Compagnie. De illustratie stijl van de hieronder afgebeelde uniformen doet denken aan zoals andere illustratoren destijds ook soldaten afbeelden, waarmee blijkt dat men elkaars stijl kopieerde.

De afbeeldingen vormen dan ook een bijzondere aanvulling op Van Hoof's Nederlandse militaire uniformen 1752-1800, welke in 2011 werd uitgegeven.

 

Erwin Muilwijk

Op 18 juni j.l. herdacht de Koninklijke Landmacht de Slag bij Waterloo, welke precies 200 jaar daarvoor plaatsvond.

De herdenking vond plaats op de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne te Amersfoort, alwaar alle huidige eenheden van de landmacht aanwezig waren, en welke de tradities voortzetten van die eenheden welke destijds 200 jaar geleden aanwezig waren van het Nederlandse leger.

Martijn Wink

In Chelsea Hospital te Londen is nog altijd een ongelofelijke hoeveelheid militaire geschiedenis terug te vinden. Ooit hingen daar ook diverse door de Britten buitgemaakte Nederlandse vaandels, welke de tand des tijds helaas niet hebben overleefd.

 

In zijn lopende onderzoek naar een vermeend vaandel in deze collectie van het Koninkrijk Holland, waarover hopelijk later nog eens meer, was ons lid dhr. Wink in contact gekomen met één van de medewerkers van het National Army Museum te Londen, dhr. Purvis, om meer licht te scheppen in welke Nederlandse vaandels nu ooit deel hebben uitgemaakt van de collectie in het Chelsea Hospital en daar te bezichtigen waren.