tank.jpg

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was het voor Nederland verre van een automatisme om haar neutraliteit te bewaren tegenover de oorlogszuchtige partijen. Wat sinds 1839 als neutraliteitspolitiek gold, moest opnieuw actief worden uitgevonden, gepropagandeerd en bewerkstelligd tijdens dit Europese conflict.

Men kan zelfs stellen dat Nederland er alle belang bij had om juist neutraal te blijven. Hoe moeilijk dat was komt hier aan bod.

Het fenomeen militaire muziek is nou niet bepaald een onderwerp wat veel serieuze aandacht verkrijgt, laat staan dat dit onderwerp het middelpunt is van wetenschappelijke studie.

Toch hebben wij voor de geïnteresseerde leden van Mars et Historia een bijzondere en online beschikbare publicatie gevonden!

In de periode van de Late Middeleeuwen waarin de Lage Landen nog niet verenigd waren onder één centraal gezag, vormen de Hoekse en Kabeljauwse twisten een onderbelichte periode in de vaderlandse- en militaire geschiedenis. Dat mogen we op zijn zachts gezegd bijzonder noemen voor een periode van 1350 tot aan 1490, die zich kenmerkt als een serie van burgeroorlogen. In deze politieke strijd werden de graafschappen van Holland en Zeeland meegetrokken, alsmede het Sticht Utrecht en de autonome heerlijkheid de Friese Vrijheid (c.q. West-Friesland / het huidige Noord-Holland). 

Hoog tijd dus voor wat nadere aandacht.

De volgende studie geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de inzet van de postduif in de geschiedenis van het Nederlandse leger, zowel in Europa als het voormalige Nederlands-Indië.

Het artikel is geschreven door majoor b.d. P. Yska voor het Museum Verbindingsdienst en getiteld: De postduif als militair verbindingsmiddel in Nederland en Indië.

Rob Wolters

Willem Plink heeft onlangs voor Mars & Historia een zeer lezenswaardig artikel geschreven over het gebruik van vaandels In 1815. Hierin beschrijft hij de bewaard gebleven vaandels. Behalve het vaandel van het Belgische bataljon jagers No. 36, zijn diverse vaandels van compagnieën vrijwillige jagers bewaard gebleven, zoals het vaandel van de Utrechtse Vrijwillige Jagers en een beschrijving van dat der Leidse. Bovendien is er het fanion van de Friese Vrijwillige Jagers. Een bijzonder geval is echter het vaandel met op de ene zijde het nummer 27 in een hoorn en op de andere zijde het motto: “AAN KONING EN VADERLAND GEWIJD”. Dit lijkt net als het bovengenoemde Belgische vaandel daadwerkelijk een bataljonsvaandel te zijn geweest.

(Foto Sander van der Ster - lid re-enactmentgroep 27e Bataljon Jagers)