mldvliegtuig.jpg

In 2010 schreef dhr. Egter van Wissekerke een proefschrift over de rol van het paard in de krijgsgeschiedenis en hoe belangrijk de veterinaire zorg voor die paarden in de krijgsmacht altijd is geweest. Nog in hetzelfde jaar verscheen zijn studie in boekvorm onder de titel Van kwade droes tot erger.

Gele Rijders op oefening in de Bokkeduinen, geschilderd door Gijsbertus Craeyevanger

In zijn inleiding schreef Egter van Wissekerke: "Paarden werden vanaf de Oudheid tot en met de Tweede Wereldoorlog als rij- en trekdier op grote schaal ingezet bij de oorlogsvoering. De mobiliteit, de snelheid en de slagkracht van de legers werden met behulp van de paarden sterk ver beterd. Innovaties door verbeteringen aan zadels en toebehoren en wapens (uit vinding van buskruit) zorgden ervoor dat de eisen waaraan het militaire paard moest voldoen steeds veranderden. Over de verschillende strategieën en tactieken ten aanzien van het vechten met paarden, de logistiek van paardenlegers en de aantallen paarden die bij de verschillende veldslagen in de loop der tijd werden ingezet is eveneens veel literatuur verschenen."

"Door de geschiedenis heen waren paarden dus essentieel voor de krijgskansen, maar de keerzijde, het lijden van het paard om menselijke ambities te verwezenlijken, komt in de geschiedschrijving veel minder aan bod evenals de wijzen waarop legers en staten hun militaire paarden inzetbaar trachtten te houden. Ter herdenking van oorlogen en belangrijke veldslagen zijn op vele plaatsen in de wereld gedenkmonumenten opgericht. Vaak vormen hierbij paarden weliswaar onderdeel van de sculpturen, maar het herdenken betreft de gesneuvelde militairen. Toch is er de laatste vijfentwintig jaar een kentering zichtbaar: in diverse landen (Engeland, Zuid-Afrika, Duitsland, de Verenigde Staten en Japan) zijn monumenten opgericht speciaal ter nagedachtenis van de honderdduizenden door oorlogsgeweld omgekomen militaire paarden en muildieren."

In 2010 publiceerde dhr. Egter van Wissekerke zijn proefschrift (Erasmus Universiteit te Rotterdam), getiteld Van kwade droes tot erger: gebruik en veterinaire verzorging van paarden in het leger (1762-1874)