mldvliegtuig.jpg

Welke beeldvorming kreeg de Nederlandse burgerbevolking gepresenteerd gedurende de Brits-Russische invasie van Noordholland in 1799, toen de Bataafse republiek werd aangevallen als een van de strijdtonelen van de Tweede Coalitie oorlogen? Met de Engelsen was men redelijkerwijs wel bekend, maar hoe zat het met die vreemde Russen!

Hierover schreef dhr. Van Koningsbrugge een studie, waar in de inleiding o.a. het volgende naar voren komt: "In de slag bij Bergen, die op 19 september plaatsvond, leed het Engels-Russisch leger echter een nederlaag. Hoewel de invaller op 2 en 3 oktober een succesvolle aanval ondernam op de stellingen van het Frans-Bataafse leger, wist geen van beide partijen een doorbraak te forceren. Nadat het Engels-Russische leger op 6 oktober in de slag bij Castricum andermaal was verslagen werden onderhandelingen tussen de strijdende partijen aangeknoopt. Op 18 oktober werd een wapenstilstand gesloten en in de maand daarop verliet het Engels-Russische leger voorgoed het grondgebied van de Bataafse Republiek. Tijdens deze roerige maanden waren de inwoners van de Bataafse Republiek in staat om zich een beeld te vormen van de Russische soldaten. Dit beeld vormt het hoofdonderwerp van deze scriptie."

"Tijdens de roerige periode van de invasie werden de inwoners van de Bataafse Republiek door middel van de krant bijna dagelijks op de hoogte gehouden van de gebeurtenissen in Noord-Holland. In deze bron kunnen we dus bij uitstek vernemen hoe de beeldvorming met betrekking tot de Russen zich tijdens de invasie heeft ontwikkeld. Toch moeten we de nodige voorzichtigheid in acht nemen bij het gebruik van deze bron. In het algemeen kunnen we stellen, dat de krant uiteraard niet weergeeft hoe iedereen dacht in de Bataafse Republiek. Een gepubliceerde opinie is immers nog geen publieke opinie."

In 1996 publiceerde dhr. Van Koningsbrugge zijn doctoraalscriptie (Rijksuniversiteit Groningen), getiteld De grenzen van het beeld: het Nederlandse beeld van de Russische soldaten tijdens de Engels-Russische Invasie in Noord-Holland in 1799.