mldvliegtuig.jpg

Hoe kon een klein land als Nederland haar neutraliteit bewaren gedurende het vierjarige conflict in Europa, terwijl de belangen van de Entente en die van Duitsland telkens politieke en militair druk legden bij de regering en de krijgsmacht? En bovenal wat wat de betekenis en het aandeel van onze Nederlandse krijgsmacht in die vier jaar, bij het handhaven van die neutraliteit? Hoe keek men daar tegenaan in de jaren van het Interbellum? 

Dat alles wordt beschreven in de studie van dhr. Breukel, getiteld De preventieve beteekenis van ons leger in den oorlog.

In zijn voorwoord beschrijft de auteur het volgende: In 2014 schreef ik een Bachelor-thesis waarin de Nederlandse neutraliteit gedurende de Eerste Wereldoorlog vanuit een Duits perspectief bekeken werd. Het Duitse economische belang in Nederland bleek groot maar een inlijving was om allerlei politieke, economische en strategische redenen onwenselijk. Voor Engeland gold met betrekking tot Nederland eenzelfde situatie. Beide oorlogvoerende partijen hadden er dus voordeel bij Nederland ongemoeid te laten waardoor de Eerste Wereldoorlog voor Nederland niet zo ingrijpend werd als voor andere West-Europese landen. Een gebeurtenis die het herdenken waard is. Toch lijkt het erop dat de Nederlandse neutraliteitshandhaving nauwelijks een onderwerp is in de nationale, laat staan internationale, geschiedschrijving. Ze wordt als een vanzelfsprekendheid aangenomen.

Wat nog minder aandacht krijgt is de rol van de Nederlandse defensie, die hoewel er geen betrokkenheid was bij de strijd langs het latere Westfront, wel degelijk een rol speelde in de uitgeroepen neutraliteit en de waarborging ervan. Deze scriptie heeft als onderwerp de rol van het Nederlandse leger en het succes van de neutraliteitshandhaving gedurende 1914-1918 in de naoorlogse publieke opinie.

In 2015 publiceerde dhr. R. Breukel zijn masterscriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld De preventieve beteekenis van ons leger in den oorlog: de Nederlandse publieke opinie in de periode 1918-1939 over het conflict van 1914-1918 met betrekking tot het slagen van de neutraliteitshandhaving.