f16.jpg

De Poolse bijdrage in de slag om Arnhem in 1944 is altijd minder belicht geweest, dan de bijdrage van de Britse en Amerikaanse strijdkrachten in operatie Market Garden. Vandaar dat het hoog tijd is hier aandacht aan te besteden middels de studie van dhr. Wijkhuizen, getiteld De rol van de Poolse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog

In zijn inleiding schrijft Wijkhuizen: Op 31 mei 2006 werd op het Binnenhof in Den Haag de Militaire Willems-Orde (MWO) verleend aan de 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade voor haar rol bij met name de operatie Market Garden in september 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog. De versierselen van de MWO werden bevestigd op het vaandel van de 6e Polish Attack and Assault Brigade, die de traditie van de oorspronkelijke brigade voortzet. Ruim 60 jaar eerder viel de Prinses Irene Brigade die eer ook ten deel.

De MWO wordt meestal verleend aan militairen die zich “in de strijd door het bedrijven van uitstekende dagen van moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden”.  Voorts werd voor het eerste in 43 jaar de Bronzen Leeuw postuum uitgereikt aan de kleinzoons van generaal Sosabowski, de oprichter en leider van de brigade. Hij speelde binnen “zijn” brigade een gezichtsbepalende rol. De Bronzen Leeuw werd in 1944 ingesteld voor militairen “die zich voor Nederland tegen een vijand bijzonder moedig en beleidvol hebben gedragen”. Sinds 1944 hebben ruim 1.200 mensen de Bronzen Leeuw ontvangen. De uitreiking door Koningin Beatrix op 31 mei 2006 vond op plaats op het Binnenhof, een roemruchte plek in de Nederlandse historie.

In 2008 schreef dhr. R. Wijkhuizen zijn doctoraalscriptie (Universiteit van Utrecht), getiteld De rol van de Poolse troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. De 1e Zelfstandige Poolse Parachutistenbrigade tijdens de Operatie Market Garden (september 1944). Helden of lafaards: Een late erkenning.