vliegtuigen.jpg

In het jaar 1629 zag de Republiek een kans om uit de knellende omsingeling te komen van de Spanjaarden aan haar zuidelijke grens en een aan het oosten vijandelijk gezinde keizer Ferdinand II, door een beleg te organiseren voor de prestigieuze stad Den Bosch. Spanje was op dat moment financieel sterk verzwakt en kon haar legers in de Nederlanden nauwelijks betalen. Het werd een uitgelezen kans voor het Staatse leger en haar commandant, de prins-stadhouder Frederik Hendrik.

De voorbereiding op het beleg (door Daniël Cletcher)

In 2008 publiceerde de historicus dhr. De Cauwer een uitgebreide studie met nieuwe inzichten en invalshoeken over het beleg, getiteld "Tranen van bloed". Deze studie is hier online beschikbaar....

In de inleiding wordt de online beschikbare studie als volgt omschreven: "Het beleg van 's-Hertogenbosch en de veldtocht van 1629 staat in de Nederlandse geschiedschrijving te boek als een van de meest roemruchte gebeurtenissen van de Tachtigjarige Oorlog. Het beeld en de interpretaties van deze gebeurtenis zijn de afgelopen decennia nauwelijks veranderd. Toch bleven de internationale betekenis en het verhaal van de verliezers, de Spaanse Nederlanden en de stad 's-Hertogenbosch, tot nu toe sterk onderbelicht. Aan de hand van breed en veelal ongebruikt bronnenmateriaal werpt Peter de Cauwer in Tranen van bloed nieuw licht op dit 'roemrijke, maar gevaarvolle jaar'. Naast de politieke en militaire aspecten richt hij zich op de ervaringen en meningen van gewone soldaten, stedelingen en plattelandsbewoners. Deze benadering creëert nieuwe inzichten in de oorlog in de Nederlanden en laat zien waarom het beleg van 's-Hertogenbosch inderdaad een indrukwekkende gebeurtenis was."

De publicatie van dhr. P. de Cauwer is getiteld Tranen van bloed : het beleg van 's-Hertogenbosch en de oorlog in de Nederlanden, 1629.