kareldoorman.jpg

In haar studie schrijft mevr. Heijmans onder andere voor het eerst uitgebreid over Nederlanders die omkwamen aan het loopgravenfront, als soldaten in vreemde krijgsdienst bij o.a. Duitsland en Frankrijk. 

Zelf schrijft ze in haar inleiding over omgekomen Nederlanders het volgende: "Tussen 1914 en 1918 zijn er dan ook Nederlandse slachtoffers gevallen, voornamelijk in de grensstreken en de vaarwateren . Er moet hierbij gedacht worden aan opvarenden van visserij – en handelsboten, die per ongeluk getorpedeerd werden of op een mijn liepen. Er vielen ook slachtoffers in de grensstreek door het prikkeldraad dat door de Duitsers onder stroom was gezet, de zogenaamde ‘draad des doods’. Bombardementen waren niet altijd precies, dit heeft burgerslachtoffers in Zeeland veroorzaakt. Daarnaast is er een aantal Nederlanders werkzaam aan het front geweest, als oorlogscorrespondent, arts of in vreemde krijgsdienst. Hier zijn  ook  slachtoffers gevallen.  Over deze aspecten bestaan wel deelstudies en vermoedens over de aantallen slachtoffers, maar een gezaghebbend overzicht ontbreekt." 

In 2013 schreef mevr. T. Heijmans haar master scriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld Gevallen Nederlanders in de Eerste Wereldoorlog: een overzicht van de Nederlandse slachtoffers ten gevolge van de grote oorlog.