artillerie.jpg

Hoe verging het de Nederlandse soldaten die uitgezonden werden tussen 1945 en 1949 om Indië te bevrijden, maar in een dekolonisatie oorlog terecht kwamen? Velen zwegen over hun persoonlijke ervaringen, terwijl anderen deze wel optekenden. Een voorbeeld daarvan is een verzameling herinneringen van manschappen die dienden in het 3e Bataljon van het Regiment Prinses Irene, en welke online zijn verzameld en te raadplegen (via een docplayer of te downloaden). Allerlei aspecten van hun leven en strijd in Nederlands-Indië komen naar voren. Bekijk hiervoor de volgende weblink De verhalen van de Sobats van het 3e Bataljon Garderegiment “Prinses Irene”.

We besteden speciaal aandacht aan deze verhalen, aangezien op het aanstaande symposium Hollandse krijgsgevangenen de voormalige directeur van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie de heer Piet Kamphuis geïnterviewd zal worden over het te starten onderzoek naar excessief en/of structureel geweldmisbruik door beide strijdende partijen gedurende de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd.