medailles.jpg

Het fenomeen luchtlandingstroepen was nog relatief jong in 1940. De Duitse agressor had in april 1940 al laten zien in Noorwegen wat het effect van dergelijke troepen was. Hoe was het dan gesteld in de jaren voorafgaande aan de meidagen van 1940 in Nederland met de kennis over luchtlandingstroepen en de verdediging van ons land?

De heer Van den Akerboom schreef daarover een studie, waarin hij in zijn inleiding onder andere opmerkt: De eerste grootschalige operationele inzet van luchtlandingstroepen vond plaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. In mei 1940 gebruikte de Duitse Wehrmacht, tijdens operatie Fall Gelb, de aanval op Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk, luchtlandingstroepen in een poging diverse vliegvelden waaronder vliegveld Waalhaven en vliegveld Ypenburg, alsmede de bruggen bij Rotterdam en Dordrecht te bezetten. Hoewel de Duitse Wehrmacht in april 1940 luchtlandingstroepen had gebruikt om het vliegveld van Oslo in te nemen was hun inzet tijdens Fall Gelb aanzienlijk groter. Overigens moet de rol van de luchtlandingstroepen binnen operatie Fall Gelb niet overschat worden.

 

Verder vervolgt Van den Akerboom aldus in zijn inleiding...

Voordat de hoofdvraag, in hoeverre het Nederlandse opperbevel een aanval door luchtlandingseenheden reëel achtte en of ons land gereed was voor een dergelijke aanval, beantwoord kan worden dient vastgesteld te worden hoe buitenlandse (inclusief Nederlandse) waarnemers van oefeningen in Duitsland en de Sovjet-Unie, naar het fenomeen luchtlandingen keken. Deze vraag zal in het eerste hoofdstuk aan de hand van de invloedrijkste militaire vakbladen, waarin gerapporteerd werd over het fenomeen luchtlandingseenheden, beantwoord worden. Hoe dachten de auteurs over parachutisten en beschouwden ze een luchtlandingsaanval in Nederland als een reëel gevaar?

In 2016 schreef dhr. R.L. van den Akerboom zijn masterscriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld: Dreiging vanuit de lucht: Nederlandse militaire denkbeelden over de inzet en afweer van luchtlandingseenheden voorafgaande aan Fall Gelb.