tank.jpg

Hoe keek de Spaanse soldaat aan tegen de opstandige Protestanten tijdens de Tachtigjarige Oorlog? Een voorbeeld vinden we terug bij kapitein Alonso Vázquez die een groot aantal jaren aan Spaanse zijde streed en zijn memoires achterliet.

De heer Notten bestudeerde deze memoires uitgebreid voor zijn studie geschiedenis, en schrijft in zijn inleiding onder andere: "Alonso Vázquez (155?-­‐1624) vocht tussen 1577 en 1592 in het Spaanse leger. Hij streed voornamelijk tegen protestantse opstandelingen, maar ook tegen katholieken, zowel in de Nederlanden als een aantal maanden in Frankrijk. Ook verbleef hij kort in Duits gebied. Vázquez werd geboren in Toledo in een familie van een gemiddelde klasse. Hij schopte het tot rang van kapitein en diende de meeste tijd onder Alexander Farnese, hertog van Parma (1504-1592). Over Alonso Vázquez is weinig persoonlijke informatie bekend. Het is te danken aan de uitgebreide oorlogskronieken die hij schreef tussen 1614 en 1624 over zijn periode in de Nederlanden dat hij niet geheel in de anonimiteit is gebleven."

Notten vervolgt....

"In de circa 1500 pagina's tellende kroniek Guerras de Flandes y Francia en tiempo de Alejandro Farnese, of Oorlogen in de Nederlanden en Frankrijk ten tijde van Alexander Farnese, beschrijft hij diens oorlogshandelingen, karakteriseert hij gebieden met hun bewoners en spreekt hij over de redenen dat tegen de opstandelingen gevochten wordt. In zijn ogen zijn de ooit zo gehoorzame bewoners van de Nederlanders veranderd in vijanden van de kerk (enemigos de la iglesia). Zelfs op een generaal pardon voor iedereen die de 'valse sekte van Calvijn' volgde en weer terug zou keren naar het ware geloof (verdadere religion) van de roomse kerk gingen 'de ketters' niet in. Daarom schrijft Vázquez, was geweld geoorloofd om de vijanden van 'onze kerk' weer onder het Spaanse gezag te onderwerpen (traer á obediencia á los enemigos de nuestra fe). Het was in zijn ogen de belangrijkste reden waarom de oorlog gevoerd werd."

 

 

In 2011 schreef dhr. T. Notten zijn master scriptie geschiedenis (Rijksuniversiteit Groningen) getiteld: Het vijandbeeld van de Spaans-katholieke militair Alonso Vázquez over de protestanten tijdens de Nederlandse Opstand (1577-1592).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1

  Alonso

  Vázquez,

  Guerras

  de

  Flandes

  y

  Francia

  en

  tiempo

  de

  Alejandro

  Farnese

  II.

  José

  León

  Sancho

  Rayón

   ed.

  (Madrid

  1879-­‐1880)

  63.

  Bij

  citaten

  wordt

  de

  negentiende-­‐eeuwse

  schrijfwijze

  van

  Sancho

  Rayón

   aangehouden.

 

 

   2

  Ibidem,

  63.

  

 

   4

  

gebleven.

  In

  de

  circa

  1500

  pagina’s

  tellende

  kroniek

  Guerras

  de

  Flandes

  y

  Francia

  en

   tiempo

  de

  Alejandro

  Farnese3,

  of

  Oorlogen

  in

  de

  Nederlanden4

  en

  Frankrijk

  ten

  tijde

  van

   Alexander

  Farnese,

  beschrijft

  hij

  diens

  oorlogshandelingen,

  karakteriseert

  hij

  gebieden

   met

  hun

  bewoners

  en

  spreekt

  hij

  over

  de

  redenen

  dat

  tegen

  de

  opstandelingen

   gevochten

  wordt.

  In

  zijn

  ogen

  zijn

  de

  ooit

  zo

  gehoorzame

  bewoners

  van

  de

  Nederlanders

   veranderd

  in

  vijanden

  van

  de

  kerk

  (enemigos

  de

  la

  iglesia).

  Zelfs

  op

  een

  generaal

  pardon

   voor

  iedereen

  die

  de

  ‘valse

  sekte

  van

  Calvijn’

  volgde

  en

  weer

  zou

  terugkeren

  naar

  het

   ware

  geloof

  (verdadera

  religion)

  van

  de

  roomse

  kerk

  gingen

  ‘de

  ketters’

  niet

  in.

  Daarom,

   schrijft

  Vázquez,

  was

  geweld

  geoorloofd

  om

  de

  vijanden

  van

  ‘onze

  kerk’

  weer

  onder

  het

   Spaanse

  gezag

  te

  onderwerpen

  (traer

  á

  obediencia

  á

  los

  enemigos

  de

  nuestra

  fe).5

  Het

   was

  in

  zijn

  ogen

  de

  belangrijkste

  reden

  waarom

  de

  oorlog

  gevoerd

  werd.