tank.jpg

Sinds 1967 organiseert de vredesbeweging PAX Christi de Vredesweek, naar aanleiding van de Internationale dag voor de vrede van de Verenigde Naties op 21 september.

Hoogste tijd om hier op deze website dan ook weer aandacht te besteden aan de Nederlandse vredesmissies en de militaire inbreng daarin om vrede en stabiliteit te brengen. Ditmaal met speciale aandacht voor de allereerste Nederlandse missie kort voor de Eerste Wereldoorlog in Albanië.

Over zijn studie over deze vredesmissie schrijft de heer De Ruijsscher het volgende: "In deze doctoraalscriptie wordt een "vergeten" stuk uit de Nederlandse geschiedenis beschreven; De laatste symfonie van het Concert van Europa, de Nederlandse vredesmissie in Albanië 1913-1914 in internationaal perspectief. In de afgelopen 90 jaar zijn er slechts 2 boeken geschreven die zich (deels) met deze vredesmissie bezig houden. Slechts één   hiervan mag als een wetenschappelijk document worden beschouwd. Het is op zich erg vreemd te noemen dat deze allereerste Nederlandse vredesmissie niet tot nauwelijks in de geschiedenisboeken is terug te vinden.

Dat terwijl Nederland zich door de Europese grootmachten liet verleiden om militairen naar "Het Kruitvat van Europa" te zenden aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog. De ontstane problematiek op de Balkan had de Europese machtsbalans ernstig verstoord. Met het uitzenden van militairen riskeerde Nederland bij de conflicten tussen de grootmachten betrokken te raken, waarmee het de fel gekoesterde neutraliteit kon verliezen. Dit onderzoek richt zich dan ook op het verloop van deze allereerste Nederlandse vredesmissie waarbij de internationale context niet over het hoofd wordt gezien. Met dit onderzoek wordt dan ook een geheel nieuwe visie beschreven."

In 2006 schreef dhr. S. de Ruijsscher zijn doctoraalscriptie (Universiteit van Utrecht), getiteld: De laatste symfonie van het Concert van Europa. De Nederlandse vredesmissie in Albanië 1913-1914 in internationaal perspectief.