infanterie.jpg

In de tweede helft van de 15e eeuw en ook in het eerste decennium van de 16e eeuw waren smeedijzeren kanonnen en bombardes niet meer weg te denken in de toepassing van de oorlogsvoering.

Alhoewel dit soort kanonnen en bombardes er voor ons tegenwoordig enorm log uitzien, waren het wel degelijk voor die tijd offensieve wapens die meegevoerd werden op campagne richting de vijand.

Bekende voorbeelden zijn de Dulle Griet uit Gent of het kanon Steuer Gewalt uit Den Bosch.

De Dulle Griet

Dat deze middeleeuwse bombardes werden ingezet in actieve en offensieve oorlogen is tot in detail te lezen in een zeer interessant en diepgravend artikel (op allerlei niveau's) van dhr. Marc Beyart: Nieuw historisch onderzoek van de Dulle Griet bombarde in Gent

Het Bossche kanon Steuer Gewhalt (6,34 meter lang en daterend uit 1511), bevindt zich heden ten dage nog na restauratie in de stad Den Bosch en is ook bekend onder de naam Boze Griet. Over de bouw van dit kanon is ook een interessant artikel beschikbaar van dhr. Kees Smit: Stuerghewalt en Jan Fick van Zeghen. Een uitzonderlijk kanon en zijn maker.

  

De gerestaureerde Bossche 'Boze Griet'