infanterie.jpg

De Italiaanse eenwording in de 19e eeuw kent een lange geschiedenis, welke zijn aanvang had in 1820. Het duurde echter nog tot 1860 dat deze zogenoemde Risorgimento daadwerkelijk in volle omvang een serieuze kans kreeg met Garibaldi's roodhemden. 

De eenwording van Italië was in 1860 en daarna geen uitgemaakte zaak, zoals onder andere ook bleek uit het verzet van paus Pius IX die een aanzienlijk deel van Italië in handen had, en welke beter bekend stond als de Kerkelijke Staat. De paus riep internationale hulp in van katholieken in heel Europa om zijn staat te beschermen, en zo een vrijwilligersleger op te richten naast zijn vaste strijdkrachten. In Nederland werd hier ook gehoor aan gegeven. Vele jonge mannen vertrokken om als zouaven te dienen voor de paus van 1860 tot 1870.

zouaven

In de volgende studie bieden we een overzicht van de strijd van de zouaven uit Nederland voor het behoud van de Kerkelijke Staat, en geven een bijzonder inzicht in de demografische samenstelling van deze Nederlandse vrijwilligers.

In 2010 schreef dhr. J.W. Rozema zijn master thesis (Erasmus Universiteit, Rotterdam), getiteld: "Op Neerlands jeugd! Naar 't heilig, heilig Rome!" Een studie naar enkele demografische kenmerken van de Nederlandse pauselijke zouaven 1860-1870.

Voor een korte introductie over de Italiaanse eenwording, de Risorgimento, inclusief een animatiekaart hiervan, verwijzen we naar de Wikipedia pagina Risorgimento.

Kerkelijke Staat