mldvliegtuig.jpg

Het dagboek van soldaat Leo van den Hombergh verteld het bijzondere verhaal hoe hij en vele van zijn kameraden na het uitbreken van de oorlog op 10 mei 1940, zich eerst verweren tegen de Duitse troepen, om vervolgens via een lange tocht over Zeeland en door België, uiteindelijk in juni aan te komen in Engeland.

Duitse troepen rukken op bij Oeffelt op 10 mei 1940 (Foto ontleend van website Gennep Nu)

In zijn eindscriptie voor de masteropleiding (Universiteit van Utrecht, 2012) plaatst zijn zoon dhr. G.T.M. van den Hombergh de belevenissen in een groter perspectief, zoals hijzelf aangeeft:

In mei 1940 zijn ongeveer 1000 Nederlandse militairen voornamelijk afkomstig van de Peeldivisie, die de Maaslinie en de Peel-Raamstelling bezetten, in Engeland terechtgekomen. In deze scriptie wordt onderzocht hoe het zover heeft kunnen komen. De basis van dit onderzoek wordt gevormd door het dagboek van soldaat Leo van den Hombergh.   Ook hij is via Cherbourg in Engeland terechtgekomen. In het eerste hoofdstuk komt de politieke en militaire situatie in Nederland voor het uitbreken van de vijandelijkheden aan de orde. Deze zijn voor een belangrijk deel oorzaak van de snelle Nederlandse nederlaag en de zeer zwakke bezetting van Limburg en Noord-Brabant en de daarop volgende chaotische terugtocht. In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de omstandigheden binnen de Peeldivisie met de nadruk op de bezetting van de Maaslinie. Hiervan maakte soldaat Van den Hombergh deel uit als seiner-telefonist van de stafsectie van de eerste compagnie van het derde bataljon van het 26e regiment infanterie (1-III-26 RI), gelegen op de westoever van de Maas ten noorden van Venlo. Nadat de Maaslinie in de ochtend van 10 mei 1940 doorbroken is, hebben delen van de Peeldivisie de terugtocht aanvaard door Noord-Brabant, Zeeland, West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Een klein deel, waaronder de schrijver van het dagboek, is uiteindelijk in Engeland terechtgekomen. Aan de hand van de beperkte bestaande literatuur en diverse primaire bronnen is gepoogd de terugtocht te reconstrueren en de in de inleiding gestelde vragen te beantwoorden.

De scriptie is getiteld: Terugtocht zonder perspectief: naar het dagboek van Soldaat Leo van den Hombergh, Mei 1940.