artillerie.jpg

Al eerder besteedde de website aandacht deze maand januari aan het nieuwe wapen van het gifgas en de Nederlandse houding er tegenover in de nieuwsrubriek hier, alsmede aandacht voor de publicatie De geest in de fles over de rol van de Nederlandse defensiestrijdkrachten en de houding t.a.v. chemische oorlogsvoering in de rubriek boeksignaleringen.

Nu is het ook tijd om nader te kijken naar de internationale rol van Nederland ten aanzien van dit verschrikkelijke oorlogswapen, ten tijd van het Interbellum (1919-1939).

Foto: Britse 'small box respirator' ingevoerd in Nederland in 1918 en na 1926 als oefenmasker in gebruik bij de Nederlandse strijdkrachten.

In 2010 schreef dhr. W. de Vreeze zijn master thesis (Erasmus Universiteit Rotterdam) over het onderwerp:

Gas: de positie die Nederland innam in het internationale debat over chemische oorlogsvoering tussen beide Wereldoorlogen.