f16.jpg

De strijd van Nederland tegen de onafhankelijkheid van de Republik Indonesia wordt nog altijd samengevat onder de term van de twee 'politionele acties'. In het huidige tijdsgewricht is het uiteraard duidelijk dat we hier te maken hebben met een openlijke dekolonisatie oorlog.

Desalniettemin is het interessant te bekijken hoe de Militaire Luchtvaart afdeling van het KNIL (ML-KNIL) op een succesvolle wijze werd ingezet door de Nederlandse strijdkrachten. Zeker wanneer we deze strijd bekijken vanuit een moderner perspectief, te weten de counter insurgency warfare.

In zijn master thesis van 2015 (Universiteit van Utrecht) beschrijft dhr. J. Lize op kritische wijze middels diverse voorbeelden of het commando van het ML-KNIL wel wist om te gaan met de strijd in de kolonie, en of zij de luchtstrijdkrachten (waaronder parachutisten) wel op een effectieve wijze wist in te zetten. Deze studie bekijkt het geheel aan de strijd juist ook vanuit het principe van de counter insurgency warfare, zoals deze destijds in andere dekolonisatie oorlogen werd toegepast:

De lucht boven de sawa's.