vaandels.jpg

De rol van zowel trompetters en tamboers aan boord van de handelsschepen en de marineschepen was uitermate belangrijk in de 17e-eeuwse Nederlandse handelsnatie. Met signalen en tromgeroffel werd de bemanning aangestuurd voor de diverse werkzaamheden in het scheepswand, aan dek of voor het coördineren van het kanonvuur en communicatie met andere schepen. De trompetters en tamboers hadden elk een aparte status aan boord van de schepen, of bij aankomst in de koloniën.  

In bijgaande studie wordt op allerlei sociale en technische aspecten hun rol verder toegelicht.

De heer Ralph Henssen is zelf trompettist en afgestudeerd aan het conservatorium, en heeft een levenslange fascinatie met de geschiedenis van de trompet. Om die reden is hij ook gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht en heeft daar in 2011 zijn proefschrift verdedigd. Een proefschrift over de trompetters en tamboers aan boord van de Zeeuwse schepen van de VOC, de Middelburgsche Commercie Compagnie en de Admiraliteit van Zeeland.

Trompetters en Tamboers in de Zeeuwse zeevaart ten tijde van de Republiek: plichten en praktijken.

De studie is destijds in 2011 ook in boekvorm verschenen:

Ralph Henssen. Trompetters en tamboers in de Zeeuwse zeevaart ten tijde van de Republiek, Plichten en praktijken – 2011, uitgegeven in eigen beheer, 369 blz. ISBN 978 9090257853, €  19,95.