mldvliegtuig.jpg

Het fenomeen militaire muziek is nou niet bepaald een onderwerp wat veel serieuze aandacht verkrijgt, laat staan dat dit onderwerp het middelpunt is van wetenschappelijke studie.

Toch hebben wij voor de geïnteresseerde leden van Mars et Historia een bijzondere en online beschikbare publicatie gevonden!

In 2006 schreef dhr. R. van Beusichem (Universiteit van Utrecht / Muziekwetenschappen) een uitvoerige doctoraalscriptie van ruim 130 pagina's. De scriptie kunt u onderstaand middels de weblink openen en opvragen via de full text - open access.

Schutterijen en Schutterijmuziek in de Negentiende Eeuw.