medailles.jpg

In de periode van de Late Middeleeuwen waarin de Lage Landen nog niet verenigd waren onder één centraal gezag, vormen de Hoekse en Kabeljauwse twisten een onderbelichte periode in de vaderlandse- en militaire geschiedenis. Dat mogen we op zijn zachts gezegd bijzonder noemen voor een periode van 1350 tot aan 1490, die zich kenmerkt als een serie van burgeroorlogen. In deze politieke strijd werden de graafschappen van Holland en Zeeland meegetrokken, alsmede het Sticht Utrecht en de autonome heerlijkheid de Friese Vrijheid (c.q. West-Friesland / het huidige Noord-Holland). 

Hoog tijd dus voor wat nadere aandacht.

Wij stellen hier graag middels een weblink de bachelor thesis beschikbaar van dhr. R. van Twist (Universiteit van Utrecht / Faculteit Geesteswetenschappen), geschreven in 2013.

Jacoba en haar janboel. Waarom Jacoba van Beieren haar strijd niet kon winnen tussen 1417 en 1428.

(N.B. De middels het internet openbare repositories van bachelor theses en afstudeerscripties van studenten aan Nederlandse universiteiten beschikken over een rijke hoeveelheid aan studies met vele raakvlakken met de Nederlandse militaire geschiedenis. Vele van deze studies zijn niet bedoeld voor publicatie, of om in latere vorm gepubliceerd te worden, maar vormen desondanks een welkome bron van informatie.)