medailles.jpg

De volgende studie geeft een zo compleet mogelijk overzicht van de inzet van de postduif in de geschiedenis van het Nederlandse leger, zowel in Europa als het voormalige Nederlands-Indië.

Het artikel is geschreven door majoor b.d. P. Yska voor het Museum Verbindingsdienst en getiteld: De postduif als militair verbindingsmiddel in Nederland en Indië.

N.B. Dit is de eerste maal dat wij middels de website van Mars et Historia in de rubriek Recent Onderzoek beginnen met het beschikbaar stellen van studies met een raakvlak tot de Nederlandse militaire historie, welke afkomstig zijn van buiten de vereniging en beschikbaar zijn via het internet.