tank.jpg

Erwin Muilwijk

In de zomer van 2015 is er een speciaal project gestart om voorafgaande aan de heropening van de gerestaureerde hoeve Hougoumont, op het slagveld van Waterloo, alhier te beginnen met archeologische opgravingen. Deze werkzaamheden zijn beter bekend onder de internationale term van battlefield archeology, en zijn vooralsnog niet afgerond. Het project rondom de hoeve Hougoumont zelf staat bekend onder de naam Waterloo Uncovered en is grotendeels een Belgisch-Brits initiatief, in samenwerking met verschillende andere partijen waaronder archeologie studenten van de Universiteit van Utrecht.

Afgelopen week, mid-september, is er een voorlopig rapport verschenen met diverse resultaten van de archeologische opgravingen, die daarmee een beter inzicht (kunnen) geven in het verloop van de strijd om de hoeve Hougoumont. Er zijn inderdaad zeer interessante gegevens naar boven gekomen, die middels het volgende document te raadplegen zijn: Of Hedges, Myths and Memory.

Naast dit document is het ook mogelijk om nog meer te lezen over dit battlefield archeology project op de website van Waterloo Uncovered zelf, via de volgende weblink: Evaluation report.


 
Afbeelding van gevonden munitie middels metaaldetector onderzoek (foto: website Waterloo Uncovered)

Uiteraard is er nog veel meer informatie te verkrijgen over dit bijzondere project op de website Waterloo Uncovered.