infanterie.jpg

Erwin Muilwijk

Op 18 juni j.l. herdacht de Koninklijke Landmacht de Slag bij Waterloo, welke precies 200 jaar daarvoor plaatsvond.

De herdenking vond plaats op de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne te Amersfoort, alwaar alle huidige eenheden van de landmacht aanwezig waren, en welke de tradities voortzetten van die eenheden welke destijds 200 jaar geleden aanwezig waren van het Nederlandse leger.

Naast een parade met muziek werd er een krans gelegd ter nagedachtenis bij een speciaal hiervoor opgericht veld altaar, en hield de Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal de Kruif een toespraak. Deze werd door de aangetreden troepen detachementen besloten met een driewerf 'Oranje boven!'

Bijzonder was ook de uitreiking aan de Commandant Landstrijdkrachten van de onderscheiding de Bronzen Soldaat. Voor de troepen ontving hij deze met trots en dank. En bovendien zeer speciaal zoals de gelegenheid het verdiende bij 200 jaar herdenken van de Slag bij Waterloo droeg hij de eresabel van generaal-majoor Constant-Rebecque!

Wel, gewapend met een uitnodiging van het Bureau Ceremonieel en Protocol vertrok ik 18 juni j.l. richting de Vlasakkers om bij de herdenking aanwezig te zijn en de volgende foto's te presenteren voor Mars et Historia.