vaandels.jpg

Erwin Muilwijk

Met zijn troonsbestijging moest koning Willem-Alexander afstand doen van zijn militaire rangen, aangezien er binnen onze grondwet geen plaats is voor een staatshoofd als opperbevelhebber van de strijdkrachten nevens zijn rol binnen de regering.

Niettemin verricht de koning vele ceremoniële taken in een breed spectrum voor de Nederlandse strijdkrachten, en speciaal voor deze reden is onder andere een nieuw embleem ontworpen voor de uniformen die de koning tijdens deze speciale militaire gelegenheden draagt.

 

Bij Koninklijk Besluit van 24 april 2013 is vastgesteld dat de koning bij daarvoor in aanmerking komende gelegenheden, gekleed zal zijn in een uniform als vastgesteld voor een vlag- of opperofficier der Krijgsmacht als beschreven en afgebeeld. Hieronder als voorbeeld het uniform voor de Koninklijke Marine.

 

Het Koninklijk distinctief is een combinatie van drie van de regalia, te weten de Rijksappel, het Rijkszwaard en de Scepter. Het geeft met het Rijkszwaard de beveiliging en verdediging van ons grondgebied en de vrije wereld (de Rijksappel) weer; de Scepter duidt op de waardigheid van de Koning. De Kroon is hierbij nadrukkelijk buiten beschouwing gelaten omdat gebruik hiervan afbreuk doet aan de exclusiviteit van het Koninklijk distinctief, aangezien veel rang- en functietekens een combinatie met de Kroon kennen.

Beschrijving
Rijks gekeurd 1e gehalte zilveren distinctief, bestaande uit de rijksappel, zwaard en scepter. Geheel contour en ajour gezaagd. Formaat ca. 75 x 35 mm dikte op het hoogste punt ca. 5,00 mm, een aantal details worden verguld uitgevoerd. Keerzijde is voorzien van 2 schroefsluitingen.

 

Lees hier het Koninklijk Besluit.