artillerie.jpg

Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog gevechten in stedelijke gebieden steeds vaker voorkwamen en hun eigen tactieken vereisten, kwamen deze ook voor in de Nederlandse strijd voor het behoud van de kolonie Nederlands-Indië. Over dit onderwerp schreef dhr. Van der Spoel onlangs in zijn uitgebreide studie Stadsgevechten in de Indonesische Dekolonisatieoorlog.

‘Men behoeft geen profeet te zijn, om te voorspellen, dat in enige nog niet bezette steden op Java, indien eenmaal gestreden zal worden, verwoede straatgevechten zullen worden gevoerd. Speciaal in die steden, waarin zich een laatste groep desperados en fanatici heeft genesteld, om dit laatste bolwerk te verdedigen, zal hevige weerstand worden ontmoet; weerstand die op primitieve, tot zelfs hypermoderne wijze zal geleverd worden.’

 

Met deze woorden leidde luitenant Heshusius in 1947 zijn artikel in over het gebruik van tanks in Indische steden. In de periode tussen het schrijven van dit stuk en de publicatie in de Militaire Spectator deed zijn tankeskadron mee aan Operatie Product. Op de derde operatiedag werd zijn theorie in de praktijk gebracht. Zijn eskadron viel als onderdeel van de V-brigade de Noord-Javaanse havenstad Cheribon aan. Het werd een groot succes. De stad viel nagenoeg onbeschadigd in Nederlandse handen na enkele felle gevechten met de overrompelde verdedigers, van wie rond de 200 sneuvelden.

Met grootschalige stadsgevechten in Indië een feit en het merendeel van de archipel in handen van de opstandige Republiek Indonesië, moest het Nederlandse leger snel grip zien te krijgen op het nieuwe stadsgevecht. Hoe het Nederlandse leger omging met dit leerproces staat centraal in deze studie. Hiermee levert het een bijdrage aan een groeiende militair-historische discipline die de ontwikkeling van optreden in verstedelijkt gebied onderzoekt.

In 2020 schreef dhr. Van der Spoel zijn masterscriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld Stadsgevechten in de Indonesische Dekolonisatieoorlog, 1945-1949.