vaandels.jpg

Wat bewoog een kleine groep uit Nederland afkomstige Joden om in 1948 naar het Midden-Oosten af te reizen en deel te nemen aan de strijd voor een onafhankelijk Israël? Die vraag wordt beantwoord in de studie van mevr. Rijsdijk getiteld Bovenal uit wanhoop en onvrede.

In haar presentatie schrijft Charlotte Rijsdijk: "In deze masterscriptie is geprobeerd te verklaren waarom ruim tachtig Nederlandse Joden ervoor kozen om mee te vechten in de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948. Daarnaast is er onderzocht of de motieven van de Nederlandse Machal afwijken van de vrijwilligers waar eerder onderzoek op gebaseerd is. De volgende hoofdvraag staat daarom centraal in dit onderzoek: waarom gingen Nederlandse vrijwilligers vechten in de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948 en hoe wijken hun motieven af van de vrijwilligers afkomstig uit andere, met name geallieerde, landen?"

"Door egodocumenten, overheidsverslagen en krantenartikelen te toetsen aan de secundaire literatuur en de typologie theorieën, wordt in deze masterscriptie inzichtelijk gemaakt wat de drijfveren van de Nederlandse Machal waren en hoe deze eventueel verschillen van de bestaande literatuur en theorieën."

In 2019 schreef mevr. Rijsdijk haar masterthesis (Universiteit van Leiden), getiteld Bovenal uit onvrede en wanhoop: de motieven van de Nederlandse vrijwilligers met betrekking tot hun deelname aan de Arabisch-Israëlische oorlog van 1948.