vaandels.jpg

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was niet alleen directe camouflage van troepen en wapens van belang, maar ook het misleiden van de vijand met valse informatie. Een actieve manier om dit te bereiken werd onder andere door de Britten en Amerikanen gedaan door schijnvliegvelden te bouwen, en opblaasbare tanks en geschut massaal op concentratiegebieden te plaatsen waar vandaan uiteindelijk geen aanval zou worden ondernomen. Al deze activiteiten werden bekend onder de noemer ghost armies. Over dit onderwerp schreef dhr. Hovestad een studie getiteld De Ghost Army en de Tweede Wereldoorlog, waarin hij zich concentreert op de Amerikaanse strijdkrachten. Nu Mars et Historia dit jaar in 2021 55 jaar bestaat als vereniging en een symposium organiseert over het onderwerp camouflage, is dit zeker een onderwerp om aandacht aan te besteden.

In zijn inleiding schrijft Hovestad: "Zowel de Britse premier Winston Churchill als de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt waren erg gecharmeerd van de mogelijkheden van misleiding voor hun legers. Het Britse leger had in 1942 bij El Alamein de Duitse vijand om de tuin weten te leiden met een groot ‘leger’ dummies. Deze misleidingsactie droeg eraan bij dat het Amerikaanse leger steeds meer de potentie van militaire misleiding ging inzien. En dat stimuleerde het Amerikaanse leger om operationele misleiding in het trainingsprogramma op te nemen. Een groep van zo’n 1100 soldaten vormden uiteindelijk in januari 1944 samen de. Deze groep bestond voor een groot deel uit kunstenaars die hun artistieke vaardigheden leerden te gebruiken om de vijand te misleiden. Zoals hiervoor beschreven ontwikkelden de ideeën van het Amerikaanse leger met betrekking tot misleiding zich steeds verder, waardoor ook de Amerikaanse kolonel William H. Harris het nut van misleiding ging inzien en in West-Europa gebruik wilde maken van deze 23rd HQ."

"Moderne technische hulpmiddelen, zoals platenspelers en grote geluidsinstallaties, droegen eraan bij dat het Duitse leger zijn aandacht op deze misleidende troepen vestigden. Enkele weken na het begin van operatie Overlord kwamen deze troepen voor het eerst in actie. Door de uitvoering van tweeëntwintig operaties groeide de eenheid uit tot een geoliede machine. De missies groeiden in omvang omdat de eenheid steeds beter om kon gaan met de technische hulpmiddelen. Uiteindelijk konden ze zich voordoen als een troepenmacht van 30.000 soldaten. De 23rd HQ kreeg als bijnaam de Ghost Army."

In 2015 schreef dhr. Hovestad zijn scriptie (Universiteit van Amsterdam), getiteld De Ghost Army en de Tweede Wereldoorlog: misleiding werd een onderdeel van de Amerikaanse oorlogvoering.