artillerie.jpg

Op welke wijze wist het Staatse leger van de Republiek der Verenigde Nederlanden tijdens haar bestaan zorg te dragen voor de gewonde militairen? Dat alles staat nog altijd in de onvolprezen studie Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger uit 1976. 

In deze studie gaat de historicus Kerkhoff diep in de materie, en behandelt onder andere ze verzorging op het slagveld in veldhospitalen, of in aangewezen burgerhuizen en later hospitalen achter de linies, de onkosten die er mee gemoeid waren, de aangestelde chirurgijns en het overige personeel, het transport van de gewonden, de financiële kosten, en nog veel meer.

De periode van deze studie bestrijkt de Tachtigjarige oorlog, de Hollandse oorlog, de Oostenrijkse Successie oorlog en de laatste jaren van het Staatse leger gedurende de Franse revolutionaire oorlogen.

In 1976 publiceerde dhr. A.H.M. Kerkhoff zijn doctoraal proefschrift (Radboud Universiteit te Nijmegen), getiteld Over de geneeskundige verzorging in het Staatse leger.