infanterie.jpg

Publicatie van bijdragen staat open voor leden van de vereniging, en ook voor iedereen die geen lid is! De redactie verwelkomt elke bijdrage die een raakvlak heeft met de Nederlandse militaire geschiedenis.

Artikelen, recensies en andere bijdragen kunt u per e-mail versturen naar de redactie van het blad Mars et Historia.

• Hoofdredacteur Liesbeth Brama: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het blad Mars et Historia verschijnt viermaal per jaar en biedt plaats voor maximaal zestien artikelen en vier boekrecensies. De redactie ziet bij voorkeur dat auteurs niet op voorhand artikelen insturen maar eerst contact opnemen met de hoofdredacteur.

Hieronder volgen enkele richtlijnen voor de opzet van uw bijdrage, waarvan de redactie graag hoopt dat u daarmee rekening houdt. Uiteraard kunt u de richtlijnen ook downloaden en vervolgens uitprinten voor uw gemak.

Richtlijnen voor het insturen van kopij voor Mars et Historia

Algemeen

De redactie verwelkomt artikelen en recensies van zowel leden als niet-leden. Neemt u wel eerst contact op met de hoofdredacteur voordat u een bijdrage toestuurt.

Het blad verschijnt in de maanden maart, juni, september en december. De deadlines voor het inleveren van kopij vallen op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

1. Omvang 

Omvang artikel: tussen 2.000 en 4.000 woorden.

Omvang recensie oftewel boekbespreking: tussen 800 en 1.500 woorden.

2. Onderwerpen

Welkom zijn bijdragen over aspecten van de Nederlandse militaire geschiedenis in de ruimste zin, zoals bijvoorbeeld geschiedenis, tradities, uniformen, wapens en onderscheidingen. 

3. Spelling

De geldende regels van de Nederlandse grammatica en spelling van toepassing. Belangrijke hulpmiddelen kunnen zijn de actuele edities van de Van Dale en het Groene Boekje. 

4. Indeling artikel

Een artikel heeft een kop met eventueel een onderkop (chapeau). Na de titel volgt een witregel en vervolgens de naam van de auteur (met academische titel, militaire rang (b.d.), etc., gevolgd door indien van toepassing de (voormalige) functie van de auteur opgegeven. Voorbeeld:

Drs. Jan Jansen – wetenschappelijk medewerker Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam

5. Illustraties

Enkele illustraties zijn vereist en daar moet de auteur zelf voor zorgen. Dit kan afhankelijk van de omvang van de tekst, de vereiste grootte van de afbeeldingen, de verdere beschikbare ruimte in het bewuste nummer, alsmede de opmaak, oplopen tot zo’n 8 illustraties. Van illustraties moeten de digitale bestanden zo groot mogelijk aangeleverd worden, dat wil zeggen minimaal 3 MB.

Mars et Historia is een fullcolour blad. Kleurenafbeeldingen zijn daarom van harte welkom. 

6. Bijschriften

Illustraties moeten worden voorzien van een bijschrift. Het bijschrift dient te bevatten:

- Beschrijving van de voorstelling of een titel.

- Als de maker van een kunstwerk bekend is, dan wordt die opgegeven voorafgaand aan de titel en gevolgd door een komma. 

- Tot slot volgt de bron en/of verblijfplaats van de illustratie. Als het een boekillustratie betreft wordt opgegeven uit welk boek de illustratie afkomstig is en in welke collectie of in wiens bezit dat is. 

7. Annotatie

Mars et Historia werkt met voetnoten. Voor annotatiestijl zie een recent nummer van Mars et Historia, of raadpleeg de redactie.

8. Bronnen- en literatuurvermelding

Aan het einde van het artikel onder een kopje Bronnen of Literatuur en Bronnen. Eventueel geraadpleegde websites volgen onder een kopje Websites.

9. Citaten

Citaten in de lopende tekst worden tussen enkele aanhalingstekens geplaatst, bijvoorbeeld:

‘De vuurproef van het regiment.’

Citaten worden dus niet (ook) gecursiveerd. Lange citaten mogen eventueel met een witregel ervoor en erna ingesprongen worden. De citaattekens blijven hierbij uiteraard achterwege. Afhankelijk van het citaat en de lengte kan dit zelfs de voorkeur hebben.

10. Boekbeschrijving recensieartikel / boekbespreking

Een recensieartikel begint met een beschrijving van het gerecenseerde werk en bevat de volgende elementen.

Regel 1: Auteursnaam (zoals vermeld in het boek), gevolgd door een komma, titel van het werk (cursief), een punt.

Regel 2: Naam van de uitgeverij (Uitgeverij …)

Regel 3: Aantal pagina’s (… p.), eventuele illustraties (geïll.), uitvoering (gebonden: geb. of ingenaaid: ing.)

Regel 4: ISBN (indien van toepassing)

Regel 5. de prijs, voorafgegaan door een Euroteken.

Voorbeeld:

Wim Adriaansen, Jons Viruly 1905-1986 vlieger en schrijver. Vleugels aan het woord gegeven.

Uitgeverij Aprilis, Zaltbommel

386 p., geïll., geb.

ISBN 978 90 5994 223 3

€ 29,25

Als de recensie meer dan één pagina beslaat, wordt de naam van de recensent bovenaan geplaatst. 

11. Plaatsing

De redactie bepaalt wanneer een stuk geplaatst wordt en kan door onverhoopte omstandigheden haar eerdere standpunt hierover wijzigen. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te redigeren of te weigeren.

12. Aanlevering

Kopij wordt uitsluitend in digitale vorm geaccepteerd, aangeleverd in een Word-bestand (bij voorkeur met zo min mogelijk opmaak - de redactie geeft u graag advies hierover), aangeleverd per e-mail. Beeldbestanden die te groot zijn voor verzending per e-mail kunnen bijvoorbeeld via Wetransfer verstuurd worden (www.wetransfer.com).

13. Rechten

De auteur kan geen rechten ontlenen aan een publicatie in Mars et Historia. Met publicatie in Mars et Historia geeft de auteur automatisch toestemming het stuk eventueel ook in andere vorm te verspreiden, waarbij vooral te denken valt aan plaatsing op de website van de vereniging. De auteur is zelf verantwoordelijk voor eventuele rechten op afbeeldingen die hij of zij aanlevert.

 

De redactiecommissie, januari 2020.