infanterie.jpg

Inhoud

Van de voorzitter 1
Drs. Rolf de Winter  
Redactioneel 3
Drs. Liesbeth Brama  
Belegeringsoefening De Vijf Eiken 1832: sporen in het landschap 4
Drs. Bart Beex en drs. Jan Roymans  
Het Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL) en de inzet van dwangarbeiders 12
Drs. G.J. Buth  
Vredeskrediet voor Unifil-veteranen 21
Marten van Harten  
De Nederlandse militaire luchtvaart in de crisisjaren 30
Dr. Dirk Starink     
Tentoonstelling: Willem van Oranje als militair 40
Drs. Corstiaan Prince  
Boekbesprekingen: Verstoven verleden 43
Drs. Liesbeth Brama  
Literatuursignaleringen 45