kareldoorman.jpg

Inhoud

Van de voorzitter 2
Drs. Rolf de Winter  
Redactioneel 3
Drs. Liesbeth Brama  
De inbeslagname van het kunstbezit van stadhouder Willem V in 1795  4
Dr. Kees Schulten  
Mars portretteert: Rob Kuenen - Van messing baretemblemen tot geborduurde mouwleeuwen 10
Drs. Liesbeth Brama  
Het bewapeningsfonds uit de jaren 1920 en de luchtdoelartillerie, deel 2  12
Dr. Dirk Starink  
Astrocultuur: de cultuurgeschiedenis van de ruimtewedloop  19
Nina Immink     
Wie waren de 1.004 militairen in de Beemster? Een digitale speurtocht naar hun namen en levensloop  25
Ing. R.G.A. Ros    
Boekbespreking 34
Literatuursignaleringen 36