medailles.jpg

De opstand van 1813 in afbeeldingen

  • robwolters
  • robwolters's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Offline
  • Senior lid
  • Senior lid
Lees meer
1 week 4 dagen geleden #1741 door robwolters
Beantwoord door robwolters in topic De opstand van 1813 in afbeeldingen
Uit: "Historisch gedenkboek der herstelling van neêrlands onafhankelijkheid in 1813. Eerste deel", (Haarlem 1912) p. 77.
"De 9 compagnieën kustkanonniers, den 19n September 1810 opgericht en oorspronkelijk bestemd, zooals de naam aangeeft, om de vestingen, forten en batterijen langs de kusten te bezetten, waren bij conscriptie genomen uit ingezetenen van 25 tot 45 jaren uit de cantons langs de zeekusten. Zij waren zeer goed geoefend en gedisciplineerd, en werden als zoodanig ook wel in meer binnenslands gelegen vestingen gebezigd, indien de behoefte aan geoefende kanonniers zich aldaar deed gevoelen."
"Den 10n December bracht de kolonel der artillerie A. Geij, aan wien sinds de oprichting de leiding van het korps kustartilleristen in de 17e divisie was opgedragen geweest, over de situatie der 8 aldaar gestationeerde compagnieën (Nos. 129-136) het navolgende verslag uit aan graaf Leopold van Limburg Stirum: 'De drie compagnieën te Ooltgensplaat, Hellevoet en Den Briel hebben zich voor den Prins verklaard. Als Texel zich voor den Prins verklaard heeft, is de compagnie kustkanonniers daarvan de eerste geweest; daar ben ik zeker van, hoewel ik de laatsten tijd daarvan geen rapporten hen ontvangen. Aan Den Helder zijn twee compagnieën geweest; de officieren zijn in arrest gehouden, de manschappen verloopen. Van de compagnie te Medemblik heb ik sedert lange tijd geen narigt ontvangen; zij is genoegzaam geheel onder Fransch commando en ligt in Naarden, Gorinchem en Deventer. De compagnie van Muiden is voor het grootste gedeelte in Naarden.' "
"De 9e compagnie (No 137) was in de 31e divisie bestemd voor de Friesche en Groningse kusten." 
Bijlagen:

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.142 seconden
Gemaakt door Kunena