tank.jpg

Bombardement Rotterdam mei 1940

 • timburuma
 • timburuma's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Expert lid
 • Expert lid
Lees meer
1 jaar 1 week geleden #1211 door timburuma
Bombardement Rotterdam mei 1940 werd gestart door timburuma
De meningen zijn er over verdeeld. Was het bombardement op Rotterdam een 'terreurbombardement'? O.A. E.H. Brongers vond van wel (zie 'opmars naar Rotterdam' deel 3 Aspekt 2004), het NIMH vind van niet ('mei 1940' Sdu Uitgevers, 2005). Welke partij heeft de meest steekhoudende argumenten?

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
1 jaar 2 dagen geleden - 1 jaar 2 dagen geleden #1223 door erwinmk
Beantwoord door erwinmk in topic Bombardement Rotterdam mei 1940
Voor de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog was er al sprake in Nederland voor een terechte vrees voor luchtbombardementen op steden, gezien de ervaringen uit de eerdere wereldoorlog. Dat dit wapen (tegen een burgerbevolking) zou worden ingezet, is al eerder op onze website aan de orde geweest in 2016 in een bericht, getiteld  De vrees in Nederland voor het fenomeen luchtbombardement (marsethistoria.nl) .
Laatst bewerkt 1 jaar 2 dagen geleden door erwinmk.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Lees meer
1 jaar 2 dagen geleden - 1 jaar 2 dagen geleden #1225 door erwinmk
Beantwoord door erwinmk in topic Bombardement Rotterdam mei 1940
Ik ben overigens niet op de hoogte van de argumenten van het NIMH om het geen terreurbombardement te benoemen. Zou je die hier nog kunnen herhalen?

Heeft dat wat te maken met de term 'open stad', of niet?
 
Laatst bewerkt 1 jaar 2 dagen geleden door erwinmk.

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • timburuma
 • timburuma's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Expert lid
 • Expert lid
Lees meer
1 jaar 2 dagen geleden #1226 door timburuma
Beantwoord door timburuma in topic Bombardement Rotterdam mei 1940
Ah, bedankt. Ik zal het artikel gaan lezen.
Geciteerd uit mei 1940: de strijd op Nederlands grondgebied. 2e herziene druk. Pagina 371.

''Door het verloren gaan van de belangrijkste bronnen is het niet meer te achterhalen wiens bombardement nu eigenlijk werd uitgevoerd: Schmidts ''tactische'', dat de bestorming van Nederlandse posities op de noordelijke Maasoever moest voorbereiden, of Görings ''definitieve'' bombardement dat tot de Nederlandse capitulatie moest leiden. Uit de weergave van de besluitvorming die leidde tot het bombardement, blijkt overigens dat die twee uiteindelijk ook lastig uit elkaar zijn te halen wegens de veelheid aan commandanten en autoriteiten die in de loop van het etmaal van 13 op 14 mei op de zaak invloed uitoefende. Wél is duidelijk dat de vernielingen die het bombardement en, meer nog, de erop volgende stadsbrand aanrichtten, dusdanig omvangrijk waren dat het bombardement in weinig meer leek op wat Schmidt gewenst had. Het is echter minder gelukkig te spreken van een ''terreurbombardement'', zoals bijvoorbeeld A. Korthals Altes, E.H. Brongers en M. Kneepkens doen. Een dergelijke betiteling stelt te gemakkelijk de intentie gelijk aan de uitwerking. Ook veronderstelt deze term dat het opzettelijk treffen van de bevolking van de stad als zodanig het doel van het bombardement is geweest. Dit nu, was niet het geval, noch bij Schmidt, noch bij Göring. Een andere vraag is hoe het bombardement op Rotterdam zich verhoudt tot het op dat moment geldende oorlogsrecht. In het geding waren de artikelen 25, 26 en 27 van het Landoorlogreglement, gehecht als dat was aan het Landoorlogverdrag van de Haagse Vredesconferentie van 1907. Artikel 25 verbiedt de aanval op of het op welke wijze dan ook bombarderen van onverdedigde steden, dorpen, woningen of gebouwen. Rotterdam echter, was op 13 en 14 mei geen open maar een verdedigde stad in de frontlinie, waar het Nederlandse opperbevel een aanzienlijke troepenmacht bijeen had gebracht. Artikel 26 verplicht de commandant van de aanvallende troepen alvorens tot een bombardement over te gaan alles te doen om de overheden van de stad daarvan te verwittigen. Tot twee maal toe eiste een Duitse parlementair de overgave van de stad en liet daarbij geen twijfel bestaan over de gevolgen voor de burgerbevolking indien de overgave werd geweigerd. De toegestane bedenktijd van twee uur was te kort voor een evacuatie van de stad. Maar het kantonnementscommandant, de overste Wilson en het Algemene Hoofdkwartier waren zich al sinds de ochtend van de 13 mei bewust van de gevaren voor de burgerbevolking, zonder tot een besluit te komen over maatregelen op dit gebied.
Artikel 27 ten slotte gebiedt een aanvaller bij belegeringen en bombardementen alle nodige maatregelen te nemen om bijzondere gebouwen als kerken, ziekenhuizen, musea, monumenten en dergelijke zoveel mogelijk te sparen. Het bevel van Von Küchler aan Schmidt, de interventie van Göring, gestimuleerd als die was door de Weisung van Hitler, en het gebruik van gewone in plaats duikbommenwerps zijn in strijd met dit artikel. Daar staat echter tegenover dat Stuka's niet voorhanden waren. Verder wijzen verschillende maatregelen erop dat de Duitsers zich van de humanitaire problem rond het bombardement bewust waren. Te denken valt aan het op de kaart tekenen van militaire doelen, de lage vlieghoogte (750 meter) van Lackners eskader, de discussie van Kesselring met Göring, de voorzieningen op het gebied van het radiocontact en het gebruik van lichtkogels als noodmaatregel, verder Höhne's afdraaien toen hij de lichtkogels zag en tot slot de beslissing geen brandbommen te gebruiken.
Daarmee is nog niet alles gezegd. De preambule van het landverdrag stelt dat in alle gevallen waarin het verdrag en het reglement nog niet met zoveel woorden voorzien, ''les populations et les belligerants restent sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisees, des lois de l'humanité et des exigences de la conscience publique.'' Deze clausule had, gezien de risico's voor de burgerbevolking en de vereiste dat er proportionaliteit behoort te zijn tussen het te bereiken doel en de gebruikte middelen, moeten leiden tot meer terughoudendheid in de besluitvorming aan Duitse kant. Zo had de start van de vliegtuigen kunnen worden uitgesteld op het nieuws over het begin van de onderhandelingen in Rotterdam. In plaats daarvan prevaleerden op 13 en 14 mei de oorlogsnoodzaak en de wens de strijd in Nederland op korte termijn te beëindigen. Daarbij moet worden bedacht dat geen regering of leiding van de luchtmacht van de belligerenten van 1940, en volgende jaren, zich in gebruik van het luchtwapen richtte naar de genoemde clausule. De techniek ontwikkelde zich sneller dan het humanitaire oorlogsrecht. Een terreurbombardement in de zin dat de burgerbevolking als zodanig het doelwit vormde, was het bombardement niet en evenmin een ondubbelzinnige overtreding van het geldende oorlogsrecht.''

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

 • timburuma
 • timburuma's Profielfoto Onderwerp Auteur
 • Offline
 • Expert lid
 • Expert lid
Lees meer
11 maanden 3 weken geleden #1232 door timburuma
Beantwoord door timburuma in topic Bombardement Rotterdam mei 1940
Allert Goossens betrapt het NIMH op een onzorgvuldigheid. ''In plaats van een aanval door een Gruppe (27) Stuka’s (die wel degelijk voor handen waren: zowel de IV/LG1 als de StG77 waren ter beschikking) zou de Luftwaffe gekozen hebben voor een compleet Geschwader (90) oppervlakte bommenwerpers!'' Dat de Duitsers bewust kozen voor de oppervlakte bommenwerpers bewijst wel dat het beoogde doel niet louter een tactisch bombardement was...

Gelieve Inloggen om deel te nemen aan het gesprek.

Tijd voor maken pagina: 0.081 seconden
Gemaakt door Kunena