f16.jpg

Luchtmacht geschiedenis

Vliegvelden in oorlogstijd: Nederlandse vliegvelden tijdens bezetting en bevrijding 1940-1945; door P. Grimm, E. van Loo en R. de Winter. Uitgeverij Boom, 2017, 500 blz., ISBN 9789058756268. € 45,-

Tweede Wereldoorlog

Slag in de Javazee, 1941-1942: oorlog tussen Nederland en Japan; door A. Doedens en L. Mulder. Uitgeverij Walburg Pers, 2017, 192 blz., ISBN 9789462491380. € 21,50

Napoleontische oorlogen

Sous les armes: het Hollandse leger in de Franse tijd 1806-1814; door Chr. van der Spek. Uitgeverij Boom, 2016, 480 blz., ISBN 9789058756985. € 39,90

Korea oorlog

De bloedigste oorlog: het vergeten bataljon Nederlandse militairen in Korea; door R. Stiphout. Uitgeverij Elsevier Boeken, 2016, 242 blz., ISBN 9789035253353. € 19,95

17e Eeuw

Oranje tegen de Zonnekoning: de strijd van Willem III en Lodewijk XIV om Europa; door L. Panhuysen. Uitgeverij Atlas Contact, 2016, 560 blz., ISBN 9789045023298. € 34,99

Subcategorieën