vaandels.jpg

Middeleeuwen

De Wendische oorlog: Holland, Amsterdam en de Hanze in de vijftiende eeuw; door A. van der Zee. Uitgeverij Verloren, 2018, 255 blz., ISBN 9789087047139. € 25,- 

Krijgsmacht

Den vaderland getrouwe?: de relatie tussen de Nederlandse politiek en de krijgsmacht van Nieuwpoort tot Mali; door J.N. Lodders. Uitgave in eigen beheer, 96 blz., ISBN 9789463453448. € 12,95

Koloniale geschiedenis

Bahia, Recief en ander ongerief: het einde van het Nederlandse tijdperk in Brazilië; door F. de Brito Freire. Uitgeverij Primavera Pers, 2018, 160 blz., ISBN 9789059972544. € 19,50

Belgische onafhankelijkheidsstrijd

Tiendaagse Veldtocht: burgeroorlog in het Koninkrijk der Nederlanden 1830-1839; door A. Doedens en L. Mulder. Uitgeverij Walburg Pers, 2018, 192 blz., ISBN 9789462491366. € 19,95

Tachtigjarige Oorlog

De Watergeuzen: een vergeten geschiedenis, 1568-1575; door A. Doedens en J. Houter. Uitgeverij Walburg Pers, 2018, 192 blz., ISBN 9789462492868. € 19,95

Subcategorieën