medailles.jpg

Wie over humor wil lezen en dan denkt aan de beschrijving van militaire geschiedenis, zal de twee niet meteen met elkaar in verbinding brengen. Wel echter Willem Plink, die als samensteller van een kleine bundel getiteld Ritmeester heeft al een boek, ons een kleine greep aan grappen en (zelf)spot presenteert over de afgelopen honderd jaar van èn uit het cavaleriewapen in het Nederlandse leger zelf. In dit kleine en toch tegelijkertijd bijzondere werkje, heeft Plink een heleboel grappige anekdotes bijeen weten te verzamelen, toen onze cavalerie nog te paard het veld in trok en later met tanks de velden omploegde. Deze grappen en grollen geven allemaal een beeld weer van wat op zich een afgesloten wereld is, het leger. Of in dit geval de cavalerie, de tanks. Toch is het ook een verzameling van vermakelijkheden, die de openheid binnen de cavalerie cultuur laten zien, dat het allemaal mogelijk was en is. Juist omdat dit krijgsmachtonderdeel deel uitmaakt van een democratische samenleving, en waarin manschappen en officieren leefden en ook de tijdsgeest meemaakten. Een vrij bewustzijn dat alleen maar sterker is toegenomen na de Tweede Wereldoorlog. En waardoor humor ook plaats heeft, naast militaire plicht en eer. En uiteraard is het een teken van onderlinge kameraderie.

Vandaar ook dat diverse grappen betrekking hebben op o.a. NAVO oefeningen en diploma's, schaakborden, de MILVA, Bergen Hohne en meer. Die zal ik hier niet allemaal verklappen, behalve eentje die genoeg zegt over de zelfspot van cavalerie officieren en hoe zij zichzelf omschrijven: dom, deftig en dapper. Menig (voormalig) cavalerist zal zich in de diverse grappen herkennen, of zich deze herinneren uit zijn of haar dienstperiode.

De verzamelbundel heeft ook een financieel oogmerk, namelijk het ondersteunen van de restauratie van de historische bibliotheek collectie van het Cavalerie Museum te Amersfoort. Met de nodige bezuinigingen de afgelopen jaren op het defensie budget, moesten ook vele historische collecties binnen de krijgsmacht het met minder doen. Dat op zich is een aimabel doel.

Ritmeester heeft al een boek is een alleraardigste en bijzondere bijdrage aan de traditie beschrijving van onze krijgsmacht, waar juist dit soort beschrijven, bewaren en verzamelen van een eigen humor in de militaire bedrijfstak nog geen alledaags verschijnsel is. Als voormalig cavalerie officier heeft Plink daartoe een eerste aanzet gegeven, en een zeer leuke bundel gepresenteerd.

Ritmeester heeft al een boek; door W.L. Plink. Uitgave in eigen beheer, 2018, 36 blz., ISBN 9780987258540. € 12,50. Te bestellen via dhr. Plink via wplink [at] omniataal [punt] nl, of te koop in de winkel van het Cavaleriemuseum.

Recensie geschreven door Erwin Muilwijk, voor de website Mars et Historia.