medailles.jpg

Gerlacus Buma

Een Friese patriciërszoon in het leger van Napoleon en Willem I

Geschreven door zijn verre nazaten Sybrand van Haersma Buma en Wiete Hopperus Buma die het leven van deze militair hebben beschreven. Wiens leven niet de geschiedenis bepaalde maar indringend omgekeerd. Gerlacus Buma werd eerst, bepaald niet vrijwillig, opgenomen in de Gardes d’Honneur in het leger van Napoleon. Daarna diende hij bij de huzaren van Willem François Boreel. Nam deel aan de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo en aan de Tiendaagse veldtocht. Uit het boek komt vooral naar voren dat zijn leven werd beheerst door jarenlang verblijf in diverse garnizoenssteden en legerkampen,

van waaruit hij brieven schreef naar zijn ouders in Friesland. Een heel persoonlijk kijkje in een rondtrekkend bestaan met grote gevolgen voor zijn gezin en zijn gezondheid. En ook over de geldzorgen die hem noodzaakten om bij zijn ouders aan te kloppen. 

Een vlot geschreven boek welke ik met veel plezier heb gelezen.

Het boek is uitgegeven door de uitgeverij Prometheus te Amsterdam. De prijs is €22,50 (exclusief verzendkosten) en uitgegeven bij Prometheus.

 Recensie van Willem Plink voor de website Mars et Historia.