kraagemblemen.jpg

Eerst Nederland bevrijden, dan Indonesië: Indonesische studenten in Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog; door B. Goudriaan. Uitgeverij De Nieuwe Vaart, 2017, 84 blz., ISBN 9789080271708. € 9,50

Het beeld van de het Leidse studenten verzet wordt al jarenlang overheerst door de lotgevallen van Erik 'soldaat van Oranje' Hazelhoff Roelfzema en zijn kornuiten. Dat het in werkelijkheid meer was dan alleen dat, toont Goudriaan in een klein boekwerkje over het verzetswerk van de Indonesische studenten in Nederland. 

De vooroorlogse Indonesische studenten verenigingen zoals de Perhimpoenan Indonesia en Poeri werden door de Nederlandse autoriteiten scherp in de gaten gehouden, want ze werden gezien als broeinesten van nationalistische en communistische ideeën. Vanuit die optiek gezien is het verbazingwekkend dat zoveel Indonesiërs aan het verzetswerk deelnamen. Goudriaan gaat hier wel  op in maar een echt duidelijke verklaring hiervoor kan ook hij niet geven.

Zonder kleerscheuren zijn de Indonesische studenten de oorlog niet doorgekomen en de door de Duitsers in Leiden doodgeschoten Irawan Soejono is een leidraad in dit boekje. Het boekje is voorzien van een notenapparaat en literatuur opgave, maar toch is het wel een onderwerp dat naar meer smaakt en allicht eens heel diepgravend onderzocht mag worden.

Goudriaan borduurt met zijn boekje verder op het grondwerk dat verricht is door L. Kallenberg met de levensbeschrijving van de in Leiden begraven Soejono welke op de onderstaande link gedownload kan worden: Irawan Soejono.

Recensie geschreven door Henry Klom voor de website Mars et Historia (april 2017)