kareldoorman.jpg

Koninklijke Marine & Mariniers

De vloot getekend: de scheepsklassen van de Koninklijke Marine na 1945; door A. Lemmers en A. Visser (tekeningen). Uitgeverij Jo Wijnen, 2015, 176 blz., ISBN 9789051944891. € 59,95


 

Over grenzen: het Korps Mariniers na de val van de Muur, 1989-2015; door A. ten Cate [e.a.]. Uitgeverij Boom, 2015, 344 blz., ISBN 9789461059031. € 34,90


 
Nederland

De gewenning aan het Koninkrijk: de integratie van Limburg in het Koninkrijk der Nederlanden, 1815-1867; door M.G.H. Derks. Uitgeverij Limburger.nl, 2014, 128 blz., ISBN 9789461938152. € 19,30


 
Eerste Wereldoorlog

Twee miljoen paketten: het internationaal liefdewerk voor gewonden en krijgsgevangenen te Maastricht 1915-1919, een indrukwekkend initiatief; door H. van Lith. Uitgeverij Aspekt, 2011, 124 blz., ISBN 9789461530547. € 14,95


 
Tweede Wereldoorlog

Mijn bevrijding: de slag om de stad Groningen (13 - 16 april 1945); door F. von Hebel. Uitgeverij Friese Pers Boekerij / Noordboek, 2015, 96 blz., ISBN 9789033004834. € 14,95


 
1940 Verwarring en aanpassing: leven in bezet gebied; door W. ten Have. Uitgeverij Spectrum, 2015, 211 blz., ISBN 9789000344741. € 19,99


 
De slag om de residentie; door E.H. Brongers [herziene & geactualiseerde druk]. Uitgeverij Aspekt, 2015, 320 blz., ISBN 9789059111387. € 24,95


 
Koloniale geschiedenis

Succes in een verloren oorlog: het 6e Regiment Veldartillerie en zijn Speciale Troepen in de onafhankelijkheidsstrijd van de Republiek Indonesië, 1946-1949; door B. Bouman. Uitgeverij De Vrije Uitgevers, 2015, 160 blz., ISBN 9789082080070. € 18,95


 
De troepenmacht in Suriname: de Nederlandse defensie in een veranderende koloniale wereld 1940-1975; door E. Klinkers. Uitgeverij Boom, 2015, 248 blz., ISBN 9789089536648. € 24,90