kraagemblemen.jpg

Zo'n vijfentwintig leden, inclusief bestuur, waren zaterdag 25 november aanwezig op de jaarlijkse ledenvergadering van Mars et Historia te Soesterberg. Na een korte en efficiënte vergadering, werd het dagprogramma voortgezet met een lezing over de taken van het huidige Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen èn bezoeken aan twee historische collecties van hetzelfde regiment, waartoe ooit voorheen het Regiment Intendance behoorde, alsmede een bezoek aan de collectie Regiment Technische Troepen.

Tezamen was het een mooie gelegenheid om diverse zaken uit de Nederlandse militaire historie te bezichtigen, zoals onder het hele thema van de logistiek viel. Uniformen, voertuigen, geschut, emblemen, knopen, materieel, en bovendien het aanhalen van onderlinge contacten.

Foto's van dit verslag zijn beschikbaar gesteld door Wim den Dunnen en Erwin Muilwijk, waarvoor onze hartelijke dank.

De jaarvergadering vond plaats in het gebouw De Palmpit.

Majoor H. Plenk heeft een lange carrière achter de rug bij het Regiment B&T, en verzorgde een bijzonder interessante lezing over de huidige taken van het regiment.

De aanwezigen in de zaal maakten menige interruptie in het verhaal van majoor Plenk, wanneer details aan de orde kwamen, met hier en daar een correctie. Dat maakte de lezing juist extra leuk! Een geboeid publiek, dat spontaan in gaat op de spreker.

Als dank overhandigde onze voorzitter Rolf de Winter een exemplaar van het jubileumboek aan majoor Plenk.

Historische collectie Bevoorradings- en Transporttroepen

Na de lezing konden de aanwezige leden allereerst de historische collectie B&T bekijken, welke een samenvoeging is van de collecties van de regimenten Intendance en Aan- en Afvoer Troepen.

Bij de ingang van de collectie staat een marketentster, waarover we al eerder aandacht hebben besteedt op deze website, in het kader van het thema logistiek.

Ook over de CADI, oftewel de Cantinedienst binnen de krijgsmacht hebben we op onze website aandacht besteedt.

De leden Jacques Bartels en Erwin Muilwijk samen in een geanimeerd gesprek.

Ons lid Hans van Lith herkent zichzelf op de foto aan de wand, als dienstplichtig soldaat bij het Regiment AAT. Zestig jaar geleden als 21-jarige jongeman. Hoe bijzonder, zoals collectie en vereniging samen komen!

Ons lid Klom vroeg nog juist naar de bepantserde cabine van de trucks aan majoor Plenk, en zie daar, een afbeelding ervan in het collectie. 

Een diorama met figuren tot aan 1940.

Uniformen van het KNIL en de KL in Indië.

Motorrijder KL in Indië.

Tropen tenue.

Tamboers van de AAT en de Intendance.

Tamboer en tamboer-maître van de Intendance.

Vaandeldrager AAT.

Historische collectie Technische Troepen

Ons verenigingslid dhr. Jan Bloemendaal, tevens vrijwilliger bij de collectie RTT, voert onze leden langs alle bezienswaardigheden.

Iedereen luistert aandachtig, of is onderweg naar andere bezienswaardigheden.

Militair RTT.

Sergeant kaderopleiding RTT.

Sergeant en kapitein RTT.

Kolonel van de Technische Staf.

Een zeldzame DAF YP-104.

 

Instructievoertuigen DAF YA-126 en DAF YP-408. 

Nekaf las jeep.

 ]

Groepsfoto leden Mars et Historia.