infanterie.jpg

Met de aandacht deze maand december in onze rubriek Boeksignalering voor de luchtmacht is het toch ook nog interessant om eventjes terug te komen op een publicatie van vorig jaar, te weten "Een eeuw vliegkamp en dorp Soesterberg"  van de bekende luchtvaart publicist Dik Top.

Afgelopen februari alweer werd de 200-jarige oprichting herdacht van het regiment Cheveau Légers van der Burch, oftewel het latere Regiment Lichte Dragonders No. 5, welk een zo belangrijk aandeel had in de slag bij Quatre Bras in 1815 en twee dagen later te Waterloo.

Een groot deel van de collectie van het Fonds 1815 bevindt zich thans bij het Stadsarchief van Amsterdam. Ons voormalige lid dhr. Lems, archivaris en genealogist, heeft voor de veldtocht van 1815 nu een complete lijst samengesteld van alle Nederlandse deelnemers aan deze militaire campagne, welke zo'n 30.000 namen behelst. Naast dit belangrijke onderzoek zal ons verenigingslid dhr. Muilwijk verder gaan met het inventariseren van de uitkeringslijsten voor gewonden en nabestaanden van gesneuvelden.

Hierover zal de laatste nog deze maand een bericht plaatsen in de rubriek Recent Onderzoek.

Over de woelige strijd om de kolonies van Nederland ten tijde van de Bataafse Republiek valt veel nieuws te verwachten, inclusief de militaire strijd om deze koloniën tussen de republiek en Engeland. Ons verenigingslid dhr. Wink studeert momenteel af in de militaire geschiedenis op een scriptie over de Bataafse troepen in De West, oftewel onder andere de kolonies van Berbice, Curaçao en Suriname.

Bij Lützen (Duitland) is recentelijk een massagraf van soldaten gevonden die daar sneuvelden tijdens de veldslag die daar in 1632 werd uitgevochten. Wetenschappers van diverse disciplines doen de komende maanden onderzoek naar de afkomst van deze soldaten, zoals land van herkomst, levenswijze in voorgaande jaren, of het jonge mannen waren of weldoorvoede veteranen en wat nog meer via forensisch onderzoek informatie kan opleveren. Zoals doodsoorzaken, bijvoorbeeld door een kogel in een bot of een slag op de schedel. Zulk onderzoek zal veel nieuwe inzichten bieden over de legers en hun soldaten uit deze periode, zeker aangezien er op het slagveld van Lützen vele nationaliteiten aanwezig waren.

Lees meer in het Engelstalige artikel uit Der Spiegel.