mldvliegtuig.jpg

Binnen de Nederlandse krijgsmacht ontstonden steeds meer speciale emblemen die uiteindelijk midden jaren '80 van de vorige eeuw officieel zijn geworden, zoals emblemen voor het behalen van een brevet, een vaardigheid, voor een speciale waardering of herinnering.

Al deze emblemen voor diverse onderdelen van de landmacht en luchtmacht zijn terug te vinden in de studie uit 2007 van de heren Beumer en en Faessen, getiteld Brevet etc. emblemen der Koninklijke Landmacht & Koninklijke Luchtmacht.

Dat er geen liefde bestond tussen de Friezen en Romeinen blijkt wel uit het feit dat de laatsten vlakbij Velsen in de slag bij Budehenna terug werden geworpen naar de Rijn als noordelijke grens van hun rijk. Niettemin waren er ook uitgebreide contacten onderling en bood het Romeinse leger kansen op roem en rijkdom voor Friezen.

Lees meer over hoe dan ook vele Friezen juist dienst namen in de legioenen en vooral naar Brittannië gestuurd werden, waar van hun aanwezigheid in vele steden en langs de Muur van Hadrianus nog vele sporen zijn terug te vinden. Dit alles is online te lezen op het blog Frisia Coast Trail in een artikel Frisian mercenaries in the Roman army.

Wanneer je geïnteresseerd bent in de Nederlandse militaire geschiedenis en bezoeken brengt aan de vele historische collecties van diverse regimenten, kom je veelal op kazernes terecht. Gebouwen die juist voor 1940 werden gebouwd, of vanwege de Koude Oorlog in de jaren vijftig van de 20e eeuw werden neergezet door de krijgsmacht. Hoe dan ook, is het interessant om te weten dat bij de vooroorlogse bouw de architecte Riné Boerée betrokken was voor o.a. de Alexander kazerne in Den Haag.

Over haar is een artikel verschenen in de Militaire Spectator in 2019, getiteld Riné Boerée, betonspecialiste bij de Genie.

Riné Boerée links in beeld met hoed op (afbeelding overgenomen uit de Militaire Spectator)

Voor de bouw van nieuwe moderne kazernes na 1945 kunt u ook terecht op de website Je oude kazerne nu. Voor meer informatie over die kazernebouw hebben we ook nog in onze menurubriek 'Recent Onderzoek' een studie klaar staan, getiteld Uit de grond gestampt.

 

Wanneer u lid wilt worden van Mars et Historia ontvangt u geheel gratis het prachtige boek Traditie en Vernieuwing ter waarde van € 30,00, welke is uitgegeven n.a.v. het 50-jarige bestaan van onze vereniging die zich inzet voor de bestudering van de Nederlandse militaire geschiedenis in allerlei facetten.

U kunt zich opgeven als lid via de pagina Lid Worden.

 

In dit prachtige boek vindt u 10 interessante artikelen:

  • Drs. Corstiaan Prince - 'De slag om de Westerschelde 1944'
  • Drs. Dirk Tang - 'Bevrijders of onderdrukkers? De Koninklijke Marine en het 19e eeuwse slavernijprobleem'
  • Prof. dr. Wim Klinkert - 'Mars en Cleio, een veelzijdige maar geen vanzelfsprekende verhouding: de rol van geschiedenis in militaire opleidingen'
  • Mr. Wil Zaagman - 'Het oude politiebureau in Leusden'
  • Dr. Louis Sloos - 'De rol van de Nederlandse krijgsmacht in de oorlog van 1793-1795. Vergeten, verzwegen en beschimpt'
  • Generaal b.d. dr. Dirk Starink - 'Het Nederlandse denken over luchtverdediging in het Interbellum'
  • Prof. dr. Jan Hoffenaar - 'Militaire wensen en economische realiteiten. De NAVO en de opbouw van de Nederlandse strijdkrachten, 1951-1952'
  • Dr. Christ Klep - 'Het onverwoestbare geloof van militairen in technologie'
  • Drs. Ed Coumans - 'Het grijze gebied tussen strategie en tactiek. De (r)evolutie van de oorlogvoering rond 1800'
  • Hans van Lith - 'Hij leeft nog! Angst en verlangen per post tijdens de Eerste Wereldoorlog'

Wanneer de Britten en Nederlanders in 1806 in een enkele beslissende veldslag strijden om het bezit van de Kaapkolonie, wordt er ook een veldhospitaal opgezet waar tot zeker tien dagen na het gevecht de gewonden van beide zijden worden verzorgd. Lange tijd werd aangenomen dat dit hospitaal zich zou hebben bevonden op of nabij de boerderij van ene Justinus Keer. Maar dat bleek helemaal niet zo vanzelfsprekend, met een andere locatie als mogelijke kandidaat. Vandaar dat er in Zuid-Afrika archeologisch veldonderzoek werd verricht, met verrassende resultaten.

Deze resultaten zijn samengevat in een artikel van dhr. Marius Breytenbach, getiteld Locating the battle of Blaauwberg (1806) field hospital.

Bijzonder is dat ook in ons laatste Nr. 3 van het tijdschrift Mars et Historia door de historicus Kees Schulten aandacht is besteedt aan deze veldslag.

Bovendien kun je hier in onze rubriek Recent Onderzoek nog meer lezen over archeologisch onderzoek naar het hele slagveld Blaauwberg, voor een beter begrip.