vaandels.jpg

Al eerder besteedden we aandacht aan de persoonlijke herinneringen van Indiëgangers van het garderegiment Prinses Irene. Naast vele gepubliceerde memoires, bestaan er ook diverse websites waar de belevenissen zijn neergezet over het wel en wee van Nederlandse militairen in een roerige periode.

Eentje daarvan is die over de dienstplichtig soldaat Van den Brink actief op Sumatra en te vinden op de website Palmboom Divisie 4 R.I. "Het fiere eendje".

In een korte geluidloze film van 1928 (ingekleurd en bewerkt in high definition) zie we enkele onderzeeërs op oefening (o.a. de O10 en O11), samen met mijnenvegers en enkele MLD-vliegtuigen die onder vuur worden genomen.

De filmbeelden staan op het YouTube kanaal van Rick8888888 en zijn te zien op de volgende weblink: De Onderzeeboten der Marine in 1928 in kleur.

Eind 19e eeuw kampte de Nederlandse krijgsmacht met een tekort in de toestroom van voldoende officieren. In een poging dit positief om te buigen werd er voor jongens in de leeftijd van 15 tot 17 jaar een kadettenopleiding opgezet, welke zich in Alkmaar zou vestigen in 1893. Met deze vorm van middelbaar militair onderwijs werd gehoopt de toestroom naar de officiersopleiding aan de KMA te vergroten.

Over deze kadettenopleiding, de totstandkoming en het dagelijkse welk en wee schreef de historicus mevr. Van de Wetering het artikel De Cadettenschool, een militaire middelbare school in Nederland, 1893 -1924.

Wie ook meer wil lezen over de opleiding van officieren aan de Koninklijke Militaire Academie in de 19e eeuw, kan hier terecht voor een studie in onze rubriek Recent Onderzoek.

Elke maand publiceren we hier op onze website een overzicht van ons bekende nieuwe boeken over de Nederlandse krijgsgeschiedenis in ons menu Boeksignaleringen. Zo kun je ook voor aankomende maand november weer een flinke stapel raadplegen die wordt gepubliceerd bij diverse uitgeverijen, of in eigen beheer uit komen. Leden kunnen ook een recensie schrijven en deze online plaatsen in de rubriek Recensies.

Los van de website verschijnen er ook altijd boeksignaleringen in ons eigen tijdschrift Mars et Historia, inclusief recensies.

De napoleontische oorlogen bleven niet alleen beperkt tot Europa. Aan de andere kant van de wereld zou de commercieel rijke Indische archipel ook onderdeel worden van wat uiteindelijk een globale strijd zou worden. In het bijzonder kwam het eiland Java naar voren in de strijd voor controle over de centrale distributie van marktgoederen, in een periode dat de VOC failliet gaat en het bestuur overgenomen wordt door de Bataafse republiek. Volgende wisselingen van de macht vanwege de strijd in Europa, doen van 1808 tot 1811 onder Daendels, en daarna de Britse bezetting onder Raffles van 1811 tot 1816 de Javaanse binnenlandse bestuursstructuur volledig teniet. Wanneer Java en andere eilanden weer na 1816 terugkomen onder Nederlands gezag, is daarmee het begin gecreëerd van een koloniaal rijk.

Deze analyse wordt gegeven door de in Burma geboren Britse historicus Peter Carey in een bijdrage aan het boek The Age of Revolutions in Global Context, c. 1760-1840 uit 2010, getiteld Age of Revolutions-Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830.

De boschbrand, door Raden Saleh