vliegtuigen.jpg

Op 30 mei is een nieuw monument onthult in de gemeente Genappe te België voor de bijdrage van de Nederlandse bereden batterij van kapitein Bijleveld, welke op 15 en 16 juni 1815 mede de opmars van de Franse troepen bij Quatre Bras wist tegen te houden.

Op zaterdag 30 mei bezocht een klein gezelschap van zo'n 20 leden de vesting Hellevoetsluis, om daar ontvangen te worden in het Landshuis met een kop koffie en gebak. De excursie voerde langs de vestingwallen met bijzondere gebouwen, zoals kruithuizen en kazernes, naar de bezichtiging (met lunch) op het ramschip De Buffel, om vervolgens af te dalen in het bakstenen droogdok van Jan Blanken. Ook werd nog de kustbatterij bezocht, waar een replica staat van een M24ijzer stuk geschut.

Met onze innige deelname aan zijn familie delen we mee dat ons lid dhr. Henny Meijer onlangs op 9 april op 72 jarige leeftijd is overleden. Dhr. Meijer was actief op velerlei vlakken en toonde een grote (militair-) historische belangstelling tijdens zijn leven. Eén van zijn grootste passies betrof die van medailles en onderscheidingen, waarvoor hij voor onze vereniging Mars et Historia jarenlang het correspondentschap deelde. Velen binnen onze vereniging zullen hem node missen als vriend. Rust zacht.

Enige tijd terug verscheen van ons lid dhr. J. Verbeek een zeer interessant artikel over de Villantroys houwitser in het Armamentaria Jaarboek 2014/2015 van het Nationaal Militair Museum. Deze bijzondere houwitser stamt uit de Napoleontische periode en werd gebruikt voor de kustverdediging. Alleen al voor dit artikel is de aanschaf van het jaarboek de moeite waard!

Hoe zit het nu precies met de algemene capitulatie van de Duitse strijdkrachten begin mei 1945, de overgave van de strijdkrachten in het algemeen en meer in het bijzonder ons eigen Nederlandse bevrijdingsfeest? Historicus Jan Brouwer geeft een bijzondere en genuanceerde blik op deze zaken.