artillerie.jpg

Op 28 november j.l. is op de website van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie de databank online beschikbaar gekomen met daarin alle vermeldingen van Nederlandse dapperheidsonderscheidingen welke zijn uitgereikt tussen 1815 en 2000. Een ware schat aan informatie voor liefhebbers van onderscheidingen en militaire genealogie.

Twee jaar terug schreef Marco Bijl in samenwerking met Bruno Indekeu een zeer informatief artikel in ons kwartaalblad (Jrg. 2012 - Nr. 1) over de militaire carrière van Wijbrand Adriaan de Jongh, welke in 1815 de commandant was van het 8e Militie. Nu na 12 jaar onderzoek en schrijven heeft Bijl zijn historische roman af over zijn voorvader Evert Roelof Bijl, die destijds in het militie bataljon diende. U vindt hier meer over in onze Boeksignalering voor de maand december.

Uitgeverij Stokerkade publiceert veelal over cultureel erfgoed en heeft in haar collectie een serie uitgaves het daglicht doen zien over diverse forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie, zoals o.a. Fort Rijnauwen, Fort De Bilt, Fort Pannerden en nog vele anderen.

Neem eens een kijkje op de webiste Sabels voor een schitterend overzicht van de diversiteit in sabels voor de Nederlandse krijgsmacht.

Vandaag viert het cavalerie regiment Boreel haar 201-e verjaardag van bestaan en oprichting.

Ons lid Martijn Wink ontdekte enkele jaren geleden al dat Jonkheer Boreel op 23 november 1814 een voorstel tot het oprichten van een cavalerie regiment verstuurde aan het Voorlopige Bewind te Amsterdam.