infanterie.jpg

In de rubriek Boeksignaleringen op deze website zijn weer de laatst verschenen publicaties te vinden over vooral de Nederlandse militaire historie.

Hebben we een titel gemist? Laat het de webmaster weten en stuur hem een mailtje (zie Contact pagina hier).

Neem een bijzonder kijkje bij de digitaal gereconstrueerde Citadel van Alva, de dwangburcht die onderdeel was van de Groningse verdedigingswerken. Voor wat meer informatie over de strijd destijds in en om Groningen klik hier ook eens.

Ons lid Dr. P.C. Boer heeft eind 2014 een (Engelstalig) manuscript voltooid getiteld "Aircraft of the Netherlands East Indies Army Aviation Corps in crisis and war times, February 1937-June 1942", het resultaat van meer dan 30 jaar research naar de opbouw van en de inzet in de eerste maanden van de Pacific War van de ML/KNIL. Het manuscript telt een kleine 500 pag. en 100 foto’s, is thans in bewerking bij Uitgeverij De Bataafsche Leeuw en zal naar verwachting eind dit jaar in boekvorm verschijnen. Het beschrijft per type vliegtuig de contract en afleveringsgegevens, de inzet van het type in vredes- en oorlogstijd, de beknopte individuele vliegtuiggeschiedenissen en de gevoerde beschilderingen. In diverse bijlagen worden onder andere de organisatie van de ML/KNIL en alle door de Japanners op Java buitgemaakte vliegtuigen beschreven.

Gisteren op 18 juni vond op de Vlasakkers bij de Bernhardkazerne te Amersfoort een bijzondere plechtigheid plaats, waarbij werd stilgestaan bij 200 jaar Slag bij Waterloo en de rol van de Nederlandse troepen van destijds.