vliegtuigen.jpg

Op 27 februari 1942 vond de zeeslag in de Javazee plaats, waarbij de Geallieerde vloot onder commando van schout-bij-nacht Doorman vernietigend werd verslagen. Niettemin is het toch belangrijk te kijken naar de Japanse tegenstander, die juist tijdens die zeeslag er achter kwam dat haar maritieme strategie en in te zetten tactieken tekort kwamen! En dat nog slechts drie maanden na de overval op Pearl Harbour.

Hierover schreef de historicus Wim Remmelink in 2019 in het tijdschrift Militaire Spectator een artikel, getiteld You engage and then you see: the battle of the Java Sea from a Japanese perspective.

Ook de ervaringen van de commandant van de Japanse torpedobootjager Amatsukaze zijn te lezen via de website Traces of War: Tameichi Hara, Slag in de Javazee vanuit Japans perspectief.

Onze website heeft al meermaals aandacht besteedt aan de Slag in de Java Zee, dus klik bovenaan dit artikel de tag aan om nog meer te lezen. In 2017 publiceerde ons kwartaalblad 'Mars et Historia' een special over de zeeslag (nummer 1).

In 1585 arriveerden ruim 6000 soldaten en 1000 ruiters uit Engeland om de opstand tegen Spanje te ondersteunen. Bovendien legden alle provincies het hoogste gezag in handen van de graaf van Leicester, als gouverneur-generaal van de Raad van State. Hoe raakte Engeland betrokken bij de Nederlandse opstand? Waarom liet Elisabeth I zich verleiden om als beschermvrouwe van deze opstandige Nederlanden betrokken te raken in een militair conflict tussen protestanten en katholieken? En waarom bleek die Engelse militaire steun uiteindelijk een blok aan het been?!

Lees er meer over in het artikel van Rosa Groen in het tijdschrift Skript uit 2003, getiteld Strijd over soevereiniteit: Engelse betrokkenheid bij de Nederlandse opstand.

 

Lees van alles over de de vijfdaagse strijd van de Nederlandse luchtmacht in 1940, met informatie over de toestellen, de vliegvelden, bijzondere aandacht voor een aantal piloten en de inzet van de Duitse Luftwaffe en haar verliezen boven Nederland.

Daarvoor kun je terecht op de website van dhr. Hummel: De Nederlandse luchtmacht in mei 1940.

Vergeet ook niet de uitgebreide studie te lezen op onze pagina Recent Onderzoek over hoe Anthony Fokker tussen 1919 en 1940 de Nederlandse vliegtuigmarkt domineerde!

Nadat eerder in september 1944 Operation Market Garden mislukte om een snelle doorstoot in het industriële hart van Duitsland te forceren, werd het voor de Geallieerden belangrijk om hun fronten te verbreden, maar ook om de aanvoerlijnen voor het bevoorraden van de troepen te verkorten en zo de tactische operaties te kunnen blijven ondersteunen. Immers, alles moest nog steeds uit Normandië worden aangevoerd. De stad Antwerpen met haar enorme facilitaire havencapaciteit was al bevrijd, maar de Duitsers beheersten nog steeds de zee toegang er naartoe, namelijk de Westerschelde.

In het najaar van 1944 richtten de Geallieerden dan ook hun aandacht op dit gebied, wat uiteindelijk zou leiden tot een wekenlange bloedige strijd om de controle van de Zeeuwse eilanden en Zeeuws-Vlaanderen. Over dit onderwerp verschenen recentelijk in 2019 twee artikelen van dhr. Zandzee in het tijdschrift Militaire Spectator:

The Battle of the Westerschelde – Part 1. The impact of military-strategic decision-making.

The Battle of the Westerschelde – Part 2: The operations to open access to the port of Antwerp.

In ons Jubileumboek "Traditie en Vernieuwing" uit 2016 is ook nog o.a. de lezing opgenomen van Corstiaan Prince, met zijn bijdrage over de slag om de Westerschelde. Hiervoor kunt u terecht in onze Webwinkel.

Net als in ons kwartaalblad Mars et Historia, besteden we hiermee wederom aandacht aan 75 jaar bevrijding van Nederland.

Op zaterdag 29 februari a.s. vindt te Leiden in de Hooglandse kerk een symposium plaats:

"Van Hoek van Holland tot Oldenzaal" British Guards in The Netherlands en 75 jaar Bevrijding

Toegang is geheel gratis, en u hoeft zich alleen aan te melden via een e-mailtje. Voor deze informatie en het gehele programma opent u hier het document Guards.

Een groot aantal sprekers zal aandacht besteden aan de bevrijding door de Guards in 1945 van Oost-Nederland, en tevens hun aanwezigheid te Hoek van Holland in de meidagen van 1940, als ook de inzet van Guards veteranen bij archeologische werkzaamheden op het slagveld van Waterloo, en Britse oorlogsgraven in ons land.