artillerie.jpg

Begin jaren zestig van de vorige eeuw begint de Indonesische republiek actief met het infiltreren van haar strijdkrachten in de laatste Nederlandse kolonie in de oost, te weten Nieuw-Guinea. Deze infiltraties mislukken veelal, na strijd met Nederlandse troepen, waaronder ook die van de luchtmacht en marine. Door internationale druk van Amerika en de Verenigde Naties komt het niet verder tot een openlijke oorlog, en wordt onder druk uiteindelijk ten nadele van Nederland en de Papoea's de kolonie overgegeven aan Indonesië. Dit tot grote desillusie nog altijd heden ten dage van de Papoea's.

Voor de Nederlandse troepen die er destijds heen gestuurd werden, was de kolonie vol verrassingen en de strijd vol ervaringen en soms teleurstellingen na de politieke overgave. Vijf van die veteranen vertellen hun verhaal in de VPRO documentaire van het programma Andere Tijden, in Nieuw-Guinea, Neerlands laatste oorlog (speelduur ± 30 minuten).

 

 

In de strijd tegen Japan werd de bevrijding van Nederlands-Indië op het tweede plan gesteld door de Geallieerde commandanten in de Stille Oceaan. Wel werd in 1944 Nieuw-Guinea bevrijdt door Amerikaanse strijdkrachten, om vanaf daar een springplank te verkrijgen richting de Filippijnen.

Over de strategie van de Amerikaanse bevelhebber voor de landstrijdkrachten generaal McArthur, om de Japanners telkens te verdrijven middels een massale inzet van zowel geschut van de marine, dekking door de luchtmacht, en vervolgens amfibische aanvallen van de infanterie, schreef de voormalig commandant van de Mariniers, dhr. Schoonoord in 1995 een artikel in de Militaire Spectator voor de bevrijding van Nieuw-Guinea, getiteld Triphibious warfare op Nieuw-Guinea, 1943-1944.

Landingen bij Hollandia, waarschijnlijk Tanahmera Bay.

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog werd in Nederland het initiatief genomen om de landmacht te versterken met vrijwillige burgereenheden, te weten de Vrijwillige Landstorm. Het was gedurende deze periode geen onverdeeld succes, met maar zo'n 7000 aanmeldingen. Echter tijdens het Interbellum groeide de organisatie uit tot zo'n 90.000 vrijwilligers, veelal verdeeld over speciale korpsen zoals de Motordienst, Vaartuigendienst, Spoorwegdienst, Luchtwachtdienst en de Luchtafweerdienst. Zo'n 40-duizend man hiervan zouden uiteindelijk ook deelnemen aan de strijd in de meidagen van 1940.

Over deze vrijwillige burgerdienst heeft dhr. Kees van der Windt onder auspiciën van de Stichting de Nationale Landstorm Commissie een bijzondere website onlangs opgezet, die de komende jaren nog met meer informatie uitgebreid zal worden, en is te vinden via de volgende weblink Vrijwillige Landstorm.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd de stad Breda na een lange belegering in 1625 succesvol in handen genomen door de Spaanse strijdkrachten van de veldheer Spinola. Een decennium later in 1637 wisten de Staatse troepen onder commando van prins Frederik Hendrik de stad wederom in handen te krijgen.

Interessant is dat bodemonderzoek rondom de stad een en ander aan het licht heeft gebracht over de belegeringsposities van beide legers, wat terug te vinden is in een artikel van de heren Hoegen en De Kievith uit 2004, getiteld De sporen van het beleg van Breda in 1625 en 1637.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd vrijwel de hele kolonie Nederland-Indië overlopen door de Japanners en vervolgens bezet. Alleen aan de zuidkust van Nieuw-Guinea bleef gedurende de gehele tweede Wereldoorlog de kuststrook rondom Merauke in Nederlandse handen. In 1944 werd daar uitgeweken personeel van de Militaire Luchtvaartafdeeling van het KNIL (ML-KNIL) gestationeerd ter verdediging, en uitgerust met Amerikaanse P40 jachtvliegtuigen in het 120 Squadron.

Over deze periode tot in 1945 gaat de documentaire van het TV-programma Andere Tijden voor het eerste deel. Daarin zien we drie veteranen terug en hoe zij deze periode beleefden. Bekijk online de documentaire Merauke.

Net zo bijzonder zijn ook de kleurenfilmbeelden van de commandant van het 120 Squadron, die op het online videokanaal Vimeo zijn te bekijken: Filmblik 120 Squadron ML-KNIL.