f16.jpg

De noordelijke kustlijn van Zuid-Amerika die grenst aan de Golf van Mexico wisselde gedurende de 16e, 17e en 18e eeuw meermaals van Europese handen, te weten de Spanjaarden, Fransen, Engelsen en de Nederlanders. Begin 17e eeuw werd er nog een poging ondernomen om in wat nu tegenwoordig Frans Guyana is een Hollandse handelsvestiging te laten bloeien, welke beschermd werd door een fort.

Hierover gaat de bijdrage van dhr. Van den Bel zoals gepubliceerd in het boekwerk Verre forten, vreemde kusten uit 2017, en getiteld Fort Orange aan de Wiapoco.

 

Gedurende de Eerste Wereldoorlog moest het Nederlandse opperbevel er alles aan doen, om tactisch en technisch bij te blijven met de strijdende partijen om de neutraliteit te kunnen waarborgen. Op het gebied van de luchtvaart bleek dat een enorme uitdaging, zonder eigen belangrijke industrie en het alternatief van geïnterneerde toestellen.

In 2010 schreef de militair historicus Wim Klinkert voor het tijdschrift Baltic security and defence review een artikel, welke we hier in pdf-formaat aanbieden, A matter of the most vital importance: military aviation in The Netherlands 1914-1920.

Franse Nieuport 21 in Nederlandse kleuren

Terwijl in Frankrijk zich de Honderdjarige Oorlog afspeelt (1337-1453), voltrekt zich ook in de Lage Landen een zelfde erfopvolgingsstrijd die nog zelfs veel langer zou duren, namelijk van 1350 tot 1490! Deze staat beter bekend als de Hoekse en Kabeljauwse Twisten, en laaide met diverse pauzes telkens weer op. Rond 1425 probeert Jacoba van Beieren nog eenmaal de erfopvlging in haar voordeel te bepleiten door in het graafschap Holland een machtsbasis te vormen rondom de steden Schoonhoven, Woerden en Gouda. Echter Filips III van Bourgondië, ook wel bekend als Filips de Goede, gaat zich met de strijd bemoeien om controle te krijgen over de graafschappen van Holland, Zeeland en Henegouwen.

Hoe ging hij die strijd aan, in een tijd waarin grootschalige oorlogen met beslissende veldslagen nog niet voorkwamen? Dat antwoord probeert dhr. Honig te geven in een artikel uit 1986 in het tijdschrift Skript door in te gaan op Filips strategie en tactiek gedurende de strijd van 1425 tot 1428, getiteld Strategie in de late Middeleeuwen; of het zonderlinge geval van de afwezige militaire genieën.

In 1807 werd de in Nederweert geboren Hendrik Ramaekers ingelijfd in het leger van Napoleon. Als cavalerist werd hij ingedeeld bij het 16ème Regiment de Chasseurs a cheval, oftewel jagers te paard. Zo beleefde Hendrik de veldtochten tegen Oostenrijk in 1809, die in Rusland in 1812 en vocht in 1813 in Duitsland. In 1815 zou hij weer aan Nederlandse zijde op Waterloo de prins van Oranje hebben gered, zoals het gerucht later in Nederweert ging, maar dat verhaal moet met een korrel zout genomen worden zoals recent in ons kwartaalblad werd beschreven.

Niettemin is het artikel van dhr. Bruekers in de Maasgouw van 2000 een mooi voorbeeld van een kleine napoleontische geschiedenis, en getiteld Houtse Henk redder van de kroonprins: feit en fictie rond een Nederweerter held uit de slag bij Waterloo.

28 maart Beurs in de Markthal. Adres, Marktplein 3 in Didam. Van 9.45 tot 13 uur.